Diccionario Rumano

Libros

Números
Números

Diccionario Rumano (A-L)

Diccionario Rumano (M-Z)

Español Rumano
Español Rumano
a la
abajo jos
abandona abandonează
abandonada abandonată
abandonado abandonat
abandonar a abandona
abandono abandon
abandonó a abandonat
abanico evantai
abarca cuprinde
abastecimiento aprovizionare
abdomen abdomen
abel abel
abierta deschisă
abiertamente abiertamente
abiertas deschise
abierto deschis
abiertos deschide
abismo abis
abogado pledat
abogados pledați
abordar a abordar
aborto avort
abrazo îmbrățișare
abre deschide
abren deschid
abría a deschisă
abriendo deschizând
abrieron au deschisă
abrigo palton
abril aprilie
abrió a deschis
abrir să deschidă
abrirse a se deschide
absoluta absolută
absolutamente absolut
absoluto absolut
absorción absorbție
abstracción abstracție
abstracto abstract
absurda absurdă
absurdo absurd
abuela bunică
abuelo bunic
abuelos bunici
abundan abundă
abundancia abundență
abundante abundent
abundantes abundent
abuso abuzez
abusos abuzuri
acá încoace
acaba încheie
acababa a încheiate
acabado finisaj
acabamos încheiem
acaban încheie
acabar să încheie
acabaron au încheiat
acabo închei
acabó a încheiat
academia academie
académica academică
académico academic
académicos academiști
acaso oare
acceder a avea# acces
acceso acces
accidente accidenteze
accidentes accidentezi
acción acțiune
acciones acțiuni
accionistas acționare
aceite ulei
aceites uleiuri
acelerar a accelera
acento accent
acepta acceptă
aceptable acceptabilă
aceptación acceptare
aceptada acceptată
aceptado acceptat
aceptan acceptă
aceptar să accepte
aceptó a acceptat
acera trotuar
acerca apropie
acercaba a apropiat
acercamiento apropiere
acercan apropie
acercarse să se apropie
acercó a apropiată
acero oțel
ácido acid
ácidos acizi
acierto acierto
aclara limpezește
aclarar să limpezească
aclaró a limpezit
acogida acoger
acompaña însoțește
acompañaba a însoțită
acompañada însoțită
acompañado însoțit
acompañados însoțiți
acompañan însoțesc
acompañar să însoțească
acompañó a însoțiți
aconsejable aconsejable
acontecimiento acontecimiento
acontecimientos acontecimiento
acordado aminti
acorde acorde
acordó a amintiți
acoso hărțuire
acosta acosta
acostumbrado obișnuit
acostumbrados obișnui
acta acta
actitud atitudine
actitudes atitudini
activa activă
activamente activamente
actividad activitate
actividades activități
activo activ
activos activi
acto act
actor actor
actores actori
actos acte
actriz actriță
actúa acționează
actuación actuación
actuaciones actuación
actuado acționa
actual actual
actuales actual
actualidad actualitate
actualización actualizare
actualmente în prezent
actúan acționează
actuando acționând
actuar a acționa
actuó a acționată
acude acudir
acuden acudir
acudieron au acudir
acudió a acudir
acudir să acudir
acuerdas amintești
acuerdo amintesc
acuerdos acorduri
acumulación acumulare
acumulado acumula
acusa acuză
acusación acuzație
acusaciones acuzații
acusado acuza
acusados acuza
acusan acuză
acusó a acuzate
adán adán
adaptación adaptare
adaptarse a se adapta
adecuación adecuación
adecuada adecva
adecuadamente adecuadamente
adecuadas adecvate
adecuado adecvat
adecuados adecvați
adelantado înaintat
adelantar a înainta
adelante înainteze
adelantó a înaintat
además în plus
adentro adentro
adhesión adeziune
adicional adițional
adicionales adițional
adiós adio
adivinar a ghici
adjudicación adjudecare
adjunto adjunct
administración administrație
administraciones administrații
administrador administrator
administrar a administra
administrativa administrativo
administrativas administrative
administrativo administrativ
administrativos administrativo
admirable admirabil
admiración admirație
admisión admitere
admite admite
admitió a admisă
admitir să admită
adn adn
adolescencia adolescență
adolescente adolescent
adolescentes adolescent
adolfo adolfo
adónde încotro
adonde adonde
adopción adoptare
adopta adoptă
adoptada adoptată
adoptado adoptat
adoptar a adopta
adoptó a adoptat
adquiere dobândește
adquieren dobândesc
adquirido dobândit
adquirió a dobândit
adquirir să dobândească
adquisición achiziție
adrián adrián
aduanas vămi
adulta adultă
adulto adult
adultos adulți
adversario adversar
adversarios adversari
advertencia avertisment
advertido avertiza
advertir a avertiza
advierte avertizează
advirtió a avertizat
aérea aeriană
aéreas aeriene
aéreo aerian
aeropuerto aeroport
afán elan
afecta afectează
afectada afectată
afectadas afectate
afectado afectat
afectados afectați
afectan afectează
afectar să afecteze
afecto afect
afectó a afectat
afganistán afganistán
afición afición
aficionado aficionar
aficionados aficionar
afiliados afiliado
afirma afirmă
afirmaba a afirmați
afirmación afirmație
afirmaciones afirmații
afirman afirmă
afirmar să afirme
afirmó a afirmate
afortunadamente afortunadamente
afp afp
africa africa
áfrica áfrica
africano african
africanos africani
afrontar a afrontar
afuera afară
afueras afueras
agencia agenție
agencias agenții
agenda agendă
agente agent
agentes agent
agitación agitație
agonía agonie
agosto august
agotado sfârșit
agotamiento epuizare
agradable agradable
agradecimiento mulțumire
agraria agrară
agrega alipește
agregado alipit
agregar a alipi
agregó a alipit
agresión agresiune
agresiones agresiuni
agresiva agresivă
agresividad agresivitate
agresivo agresiv
agrícola agricolă
agrícolas agricoli
agricultores agricultori
agricultura agricultură
agrupación grupare
agrupaciones grupări
agua apă
aguantar a răbda
aguas ape
aguda acută
agudo acut
aguilar aguilar
aguirre aguirre
aguja ac
agujero agujero
agujeros agujero
agustín agustín
ah ah
ahí încolo
ahora acum
ahorro economisesc
ahorros agonisiri
aire aer
aires aere
aislada izola
aislado izola
aislados izola
aislamiento izolare
ajedrez șah
ajena străină
ajenas străine
ajeno străin
ajenos străini
ajo usturoi
ajuste ajusteze
al la cel
ala aripă
alarma alarmează
alas aripi
alba alba
albert albert
alberto alberto
álbum album
alcalá alcalá
alcalde primar
alcaldes primari
alcaldía alcaldía
alcance alcanzar
alcanza alcanzar
alcanzaba a alcanzar
alcanzado alcanzar
alcanzan alcanzar
alcanzar să alcanzar
alcanzaron au alcanzar
alcanzó a alcanzar
alcoba alcoba
alcohol alcool
alcoholismo alcoolism
aldea sat
alegre bucuros
alegría bucurie
aleja îndepărtează
alejado îndepărtat
alejandra alejandra
alejandro alejandro
alejarse a se îndepărta
alemán nemțesc
alemana nemțesc
alemanes germani
alemania alemania
alerta alertă
alex alex
alexander alexander
alfa alfa
alfombra covor
alfonso alfonso
alfredo alfredo
algo ceva
algodón bumbac
alguien cineva
algún vreun
alguna alguno
algunas alguno
alguno alguno
algunos niște
aliado aliat
aliados alia
alianza alianță
alianzas alianțe
alicante alicante
alicia alicia
aliento încurajez
alimentación alimentație
alimentaria alimentară
alimento alimentez
alimentos alimente
aliviar a ușura
alivio ușurare
allá acolo
allende allende
allí allí
alma suflet
almacén magazie
almacenamiento înmagazinare
almacenes înmagazinezi
almas suflete
almería almería
almirante amiral
almuerzo almorzar
almunia almunia
alojamiento cazare
alonso alonso
alquiler chirie
alrededor în jur
alrededores alrededores
alta înaltă
altamente altamente
altar altar
altas înalte
alteración alterare
alteraciones alterări
alterar a altera
alternativa alternativă
alternativas alternative
alto popas
altos înalți
altura înălțime
alturas înălțimi
alude aludir
aluminio aluminiu
alumno elev
alumnos elevi
alusión aluzie
alvarado alvarado
álvarez álvarez
alvarez alvarez
alvaro alvaro
álvaro álvaro
alza înalță
alzó a înălțată
ama stăpână
amaba a iubi
amable amabil
amada iubi
amado iubit
amalia amalia
amanecer a amanecer
amante amant
amantes iubitori
amar a iubi
amargo amar
amargura amărăciune
amarilla galbenă
amarillas galbene
amarillo galben
ambas amândouă
ambición ambiție
ambiciones ambiții
ambicioso ambițios
ambiental ambientală
ambientales ambientale
ambiente ambientă
ambientes ambiente
ambigüedad ambiguitate
ámbito ámbito
ámbitos ámbito
ambos amândoi
amelia amelia
amén amin
amenaza amenință
amenazas amenințări
américa américa
american american
americana americană
americano american
americanos americano
américas américas
amiga prietenă
amigas amigo
amigo prieten
amigos amigo
aminoácidos aminoácidos
amistad împrieteniți
amistades prietenii
amnistía amnistie
amo iubi
amor iubire
amores iubiri
amorosa amoroasă
amparo adăpostesc
amplia amplă
ampliación amplificare
ampliamente ampliamente
ampliar a lărgi
amplias ample
amplio amplu
amplios ampli
amplitud amploare
ana ana
añade adaugă
añadido adăugat
añadió a adăugat
añadir să adauge
análisis analize
analistas analiste
analiza analizează
analizar să analizeze
ancha lată
ancho lat
anciana bătrână
anciano bătrân
ancianos bătrâni
and and
anda umblă
andaba a umblați
andalucía andalucía
andaluz andaluz
andaluza andaluz
andan umblă
andar să umble
andes umbli
andino andino
andrea andrea
andrés andrés
anécdota anecdotă
anécdotas anecdote
anexo anex
angel angel
ángel îngeriță
angeles angeles
ángeles îngerițe
anguita anguita
ángulo unghi
ángulos unghiuri
angustia neliniștește
angustias neliniștești
anillo inel
animal animalic
animales animalici
ánimo ánimo
ánimos ánimo
aniversario aniversare
año an
anoche aseară
anomalías anomalii
anónima anonimă
anónimo anonim
años ani
anotó a notați
anselmo anselmo
ansiedad anxietate
antaño odinioară
ante în fața
antecedentes antecedente
antemano antemano
antena antenă
antepasados străbuni
anterior anterior
anteriores anterior
anterioridad anterioritate
anteriormente anteriormente
antes antes
anti anti
antibióticos antibiotici
anticuerpos anticorpi
antigua antică
antiguas antice
antigüedad antichitate
antiguo antic
antiguos antici
antón antón
antonia antonia
antonio antonio
antropología antropologie
anual anual
anuales anual
anualmente anualmente
anuncia anunță
anunciaba a anunțată
anunciada anunțată
anunciado anunțat
anunciar a anunța
anunciaron au anunțat
anuncio anunț
anunció a anunțat
anuncios anunțuri
ap ap
aparato aparat
aparatos aparate
aparece apare
aparecen apar
aparecer să apară
aparecía a apărute
aparecían au apărute
aparecido apărut
aparecieron au apărut
apareció a apărut
aparente aparent
aparentemente aparentemente
aparición apariție
apariencia aparență
apartado înlătura
apartados înlătura
apartamento apartament
aparte înlăture
apellido nume de familie
apellidos nume de familie
apenas abia
apertura deschidere
apetito apetit
aplausos aplauze
aplica aplică
aplicación aplicație
aplicaciones aplicații
aplicada aplica
aplicado aplica
aplican aplică
aplicando aplicând
aplicar a aplica
aplicarse a se aplica
aporta aportar
aportación aport
aportaciones aporturi
aportan aportar
aportar să aportar
aporte aportar
aportes aportar
apoya sprijină
apoyada sprijinită
apoyado sprijinit
apoyan sprijină
apoyar să sprijine
apoyo sprijin
apoyó a sprijinit
apoyos sprijine
aprecia apreciază
apreciación apreciere
apreciar a aprecia
aprende învață
aprender să învețe
aprendido învățat
aprendió a învățat
aprendizaje învățare
aprobación aprobare
aprobada aproba
aprobado aproba
aprobar a aproba
aprobó a aprobată
apropiado convenabil
aprovecha profită
aprovechamiento aprovechamiento
aprovechando profitând
aprovechar a profita
aprovechó a profitat
aproximación aproximație
aproximadamente cam
apuesta pariu
apunta țintește
apuntan țintesc
apuntó a țintit
aquel acel
aquél aquél
aquella aceea
aquélla aquél
aquellas acelea
aquello aquello
aquellos aceia
aquéllos aquél
aquí aici
aquiles aquiles
árabe árabe
árabes arabi
arafat arafat
aragón aragón
árbitro arbitru
árbol arbore
árboles arbori
arce arțar
archivo archivar
archivos arhive
arco arc
arcos arcuri
área arie
áreas arii
arena nisip
arenas nisipuri
argelia argelia
argentina argentiniancă
argentinas argentiniene
argentino argentinian
argentinos argentinieni
argumento argumentez
argumentos argumente
arias arian
ariel ariel
aristóteles aristóteles
arma armă
armada înarmată
armadas înarmate
armado înarmat
armados înarmați
armamento armament
armando înarmând
armario dulap
armas înarmezi
armonía armonie
aroma aromă
arquitecto arhitect
arquitectos arhitecți
arquitectura arhitectură
arranca smulge
arrancó a smulsă
arranque demarare
arrastra târăște
arreglar să aranjeze
arreglo reparare
arriba sus
arroyo pârâu
arroz orez
art art
arte artă
arterial arterială
artes arte
artesanos artesano
articulación articulație
articular a articula
artículo articol
artículos articole
artificial artificial
artificiales artificial
artillería artilerie
artista artistă
artistas artiste
artística artistică
artísticas artistice
artístico artistic
artísticos artistici
arturo arturo
arzobispo arhiepiscop
as as
asalto asaltez
asamblea adunare
ascendente ascendentă
ascenso ascensiune
ascensor ascensor
asciende avansează
asco silă
asegura asigură
aseguraba a asigurată
asegurado asigurat
aseguran asigură
asegurar să asigure
aseguraron au asigurat
aseguró a asigurat
asesinado asasina
asesinato asasinat
asesinatos asasinate
asesino asasinez
asesinos asasini
asesor consultant
asesores consiliezi
así așa
asia asia
asiento asentar
asientos scaun
asignación asignación
asilo azil
asimismo de asemenea
asistencia asistență
asistente asistent
asistentes asistenți
asistido asista
asistieron au asistați
asistió a asistați
asistir să asiste
asma astm
asociación asociație
asociaciones asociații
asociada asocia
asociadas asocia
asociado asociat
asociados asociați
asoma asomar
asombro mir
aspecto aspect
aspectos aspecte
aspira aspiră
aspiración aspirație
aspiraciones aspirații
aspirantes aspirante
aspirar a aspira
asturias asturias
asume asumă
asumido asumat
asumió a asumat
asumir să asume
asunción asunción
asunto asunto
asuntos asunto
asustado speriat
atacar a ataca
ataque atac
ataques ataci
atardecer înserare
atenas atenas
atención atenție
atender a atender
atendiendo atender
atenta atentă
atentado atentat
atentados atentar
atentamente atentamente
atento atent
atiende atender
atlanta atlanta
atlántica atlantică
atlántico atlantic
atletas atleți
atlético atletic
atletismo atletism
atmósfera atmosferă
átomos atomi
atracción atracție
atractiva atractivă
atractivo atractivo
atractivos atractivi
atraer a atrage
atrás în urmă
atravesar a traversa
atraviesa traversează
atreve încumetă
atrevido încumetat
atrevió a încumetat
atributos atribute
atribuye atribuie
audiencia audiență
audiovisual audiovizuală
auditorio auditoriu
auge auge
augusto augusto
aula aulă
aulas aule
aumenta augmentează
aumentado augmentat
aumentan augmentează
aumentando augmentând
aumentar a augmenta
aumento mărire
aumentó a augmentată
aumentos măriri
aun aun
aún încă
aunque deși
aurora auroră
ausencia absență
ausente absent
australia australia
austria austria
auténtica autentică
auténtico autentic
auténticos autentici
auto auto
autobús autobuz
autobuses autobuze
automática automatic
automáticamente automáticamente
automático automatic
automóvil automobil
automóviles automobile
autónoma autonomă
autónomas autonome
autonomía autonomie
autonomías autonomii
autonómica autonómico
autonómicas autonómico
autonómico autonómico
autónomo autonom
autopista autopista
autor autor
autora autoare
autores autori
autoridad autoritate
autoridades autorități
autorización autorizație
autorizado autoriza
autos autouri
auxiliar auxiliar
auxilio auxiliar
avance avanseze
avances avansări
avanza avansează
avanzada avansată
avanzado avansat
avanzando avansând
avanzar a avansa
avanzó a avansat
ave pasăre
avenida bulevard
aventura aventurează
aventuras aventuri
averiguar a averiguar
aves păsări
aviación aviație
avila avila
avión avion
aviones avioane
aviraneta aviraneta
aviso aviz
ay vai
ayala ayala
ayer ieri
ayuda ajută
ayudado ajutat
ayudan ajută
ayudante ayudante
ayudar a ajuta
ayudas ajutoare
ayudó a ajutate
ayuntamiento primărie
ayuntamientos primării
azar hazard
aznar aznar
azúcar zahăr
azul albastru
azules albaștri
azulgrana azulgrana
b b
bachillerato bacalaureat
bacon bacon
bacterias bacterii
bagdad bagdad
bahía bahía
bailar a dansa
baile dans
bailes dansezi
baja scundă
bajaba a coborâtă
bajado coborât
bajando coborând
bajar a coborî
bajas baja
bajo scund
bajó a coborâte
bajos bași
bala behăie
balance bilanț
balanza balanță
balas behăi
balcón balcon
baleares baleares
ballet balet
balón balon
baloncesto baschet
banca banca
bancaria bancară
bancarias bancare
bancario bancară
banco bancă
bancos bănci
banda bandă
bandas benzi
bandeja tavă
bandera steag
banderas steaguri
bando bando
banesto banesto
baño fac baie
baños băi
banqueros bancheri
bar bar
barajas barajar
barato ieftin
barba barbă
bárbara barbară
barça barça
barcelona barcelona
barco vapor
barcos vapoare
bares baruri
barra măture
barranco râpă
barrera barieră
barreras bariere
barrio cartier
barrionuevo barrionuevo
barrios cartiere
barro mătur
barroco baroc
bartolomé bartolomé
basa bazează
basada bazată
basado bazat
basados bazați
base bazeze
bases baze
básica bazică
básicamente básicamente
básicas bazice
básico bazic
básicos bazici
basta gata
bastaba a bastar
bastante destul de
bastantes destul
bastón baston
basura gunoi
bata bată
batalla batallar
batallas bătălii
batasuna batasuna
batería baterie
batir a bate
bautista bautista
beach beach
beatriz beatriz
bebé bebeluș
bebe bea
beber să bea
bebida băutură
bebidas bea
becas becar
béisbol béisbol
belén belén
belga belgian
bélgica bélgica
bella frumoasă
bellas frumoase
belleza frumusețe
bello frumos
belloch belloch
ben ben
beneficiarios beneficiari
beneficio beneficiez
beneficios beneficii
benítez benítez
benito benito
benjamín benjamín
berlín berlín
berlusconi berlusconi
bernabéu bernabéu
bernal bernal
bernardo bernardo
berta berta
beso sărut
besos săruturi
bestia bestie
betis betis
biblia biblie
bibliografía bibliografie
biblioteca bibliotecă
bibliotecas biblioteci
bicicleta bicicletă
bien bien
bienes bunuri
bienestar bunăstare
bienvenida binevenită
bilbao bilbao
bill bill
billete bilet
billetes bilete
billones miliarde
biografía biografie
biología biologie
biológica biologică
biológico biologic
biológicos biologici
blanca albă
blancas albe
blanco alb
blancos blanco
blas blas
bloque bloc
bloqueo blochez
bloques blocuri
boca gură
boda nuntă
bodas nunți
boe boe
bogotá bogotá
bola bilă
bolas bile
boletín buletin
bolívar bolívar
bolívares bolívares
bolivia bolivia
boliviano boliviano
bolsa bursă
bolsas burse
bolsillo buzunar
bolsillos buzunare
bolso geantă
bomba bombă
bombas bombe
bomberos pompieri
bonaerense bonaerense
bondad bunătate
bonita frumoasă
bonito frumos
bono abonament
bonos abonamente
borde brodeze
bordes borduri
bordo brodez
borges borges
borracho beat
borrar a șterge
borrell borrell
bosnia bosnia
bosque pădure
bosques păduri
boston boston
botas botar
botella sticlă
botellas sticle
botín botín
botón buton
botones butoane
boxeo box
brasil brasil
brasileña braziliană
brasileño brazilian
bravo bravo
brazo braț
brazos brațe
bretaña bretaña
breve concis
brevemente brevemente
breves concis
brigada brigadă
brillante strălucitor
brillantes strălucitor
brillo brillo
brinda toastează
brindar să toasteze
brisa briză
británica britanică
británico britanic
británicos britanici
broma glumă
bromas glume
bronce bronz
brown brown
bruno bruno
bruscamente bruscamente
bruselas bruselas
brutal brutal
bruto brut
bs bs
bucaram bucaram
buen buen
buena bună
buenas bune
bueno bueno
buenos buni
buque vas
buques vase
burgos burgos
burguesía burghezie
burla bate joc
burocracia birocrație
burton burton
busca căutare
buscaba a căutată
buscaban au căutată
buscado căutat
buscan caută
buscando căutând
buscar a căuta
buscó a căutat
bush bush
búsqueda búsqueda
c c
caballero cavaler
caballeros cavaleri
caballo cal
caballos cai
cabe încape
cabecera căpătâi
cabello fir de păr
cabellos fir de păr
cabeza cap
cabezas capete
cabía a încăpute
cabildo cabildo
cabina cabină
cable cablu
cables cabluri
cabo cap
cabrera cabrera
cáceres cáceres
cada fiecare
cadáver cadavru
cadáveres cadavre
cadena lanț
cadenas lanțuri
cádiz cádiz
cae cade
caen cad
caer să cadă
café cafea
caía a căzută
caída cădea
caídas căderi
caído cădea
caja cutie
cajas cutii
cajón sertar
cal var
calcio calciu
calcula calculează
calcular să calculeze
cálculo calcul
cálculos calcule
caldera cazan
calderón calderón
caldo caldo
calendario calendar
cali cali
calibre calibrar
calidad calitate
caliente cald
calientes cald
califica califică
calificación calificación
calificado califica
calificar a califica
calificó a calificată
california california
calla tace
callado tăcea
calle stradă
calle tacă
callejón callejón
calles taci
calma calmează
calor căldură
calorías calorii
calvo chel
calzada calzar
cama pat
camacho camacho
cámara cámara
cámaras cámara
camarero ospătar
camas paturi
cambia schimbă
cambiado schimbat
cambian schimbă
cambiando schimbând
cambiar a schimba
cambió a schimbat
cambio schimb
cambios schimburi
camilo camilo
camina caminar
caminaba a caminar
caminando caminar
caminar a caminar
camino caminar
caminos drumuri
camión camion
camiones camioane
camioneta camionetă
camisa cămașă
camiseta tricou
camp camp
campamento tabără
campaña campanie
campana clopot
campañas campanii
campanas clopote
campeón campion
campeonato campionat
campeones campioni
campesina țărănească
campesino țăran
campesinos țărănești
campo câmp
campos câmpuri
caña trestie
canadá canadá
canadiense canadian
canal canal
canales canale
canaria canario
canarias canar
canario canario
cáncer cancer
cancha teren de joc
canciller cancelar
cancillería cancelarie
canción cântec
canciones cântece
candidato candidat
candidatos candidați
candidatura candidatură
candidaturas candidaturi
canela scorțișoară
cano cărunt
cañón tun
cansada obosi
cansado obosit
cansancio oboseală
canta cântă
cantaba a cântată
cantabria cantabria
cantando cântând
cantante cântăreț
cantantes cântători
cantar a cânta
cantidad cantitate
cantidades cantități
canto cânt
cantos muchii
caos haosuri
cap cap
capa capă
capaces capabil
capacidad capacitate
capacidades capacități
capacitación capacitación
capas capă
capaz capabil
capilla capelă
capital capital
capitales capital
capitalismo capitalism
capitalista capitalist
capitán căpitan
capítulo capitol
capítulos capitole
capricho capriciu
captación captare
captar a capta
captura captură
cara scumpă
caracas caracas
carácter caracter
caracteres caractere
característica caracteristică
características caracteristici
característico caracteristic
caracteriza caracterizează
caracterizado caracterizat
caracterizan caracterizează
carajo carajo
caras scumpe
carbón cărbune
carbono carbon
carcajada hohot de râs
carcajadas hohot de râse
cárcel închisoare
cárceles închisori
cardenal cardinal
cárdenas vinețiu
carece duce lipsă
carecen duc lipsă
carencia carență
carencias carențe
caretas caretas
carga încărcătură
cargada încărca
cargado încărca
cargar a încărca
cargas încărcături
cargo încarc
cargos posturi
caribe caribe
caridad caritate
cariño dragoste
carlitos carlitos
carlos carlos
carlota carlota
carmelo carmelo
carmen carmen
carnaval carnaval
carne carne
carnes cărnuri
caro scump
carpeta carpeta
carrasco carrasco
carrera carieră
carreras cariere
carretera șosea
carreteras șosele
carrillo carrillo
carro căruță
carros căruțe
carta scrisoare
cartagena cartagena
cartas scrisori
cartel afiș
carteles afișe
carter carter
cartera portofel
cartón carton
casa căsătorește
casada căsătorită
casado căsătorit
casarse a se căsători
casas case
casco cascar
cascos căști
casi casi
casino cazinou
casó a căsătorit
caso căsătoresc
casos cazuri
castellana castellano
castellano castellano
castellanos castellano
castellón castellón
castigo pedeapsă
castilla castilla
castillo castel
castro castrez
casual cazual
casualidad întâmplare
catalán catalan
catalana catalană
catalanes catalani
catalina catalina
catálogo catalog
cataluña cataluña
catalunya catalunya
catástrofe catastrofă
cátedra catedră
catedral catedrală
catedrático titular de catedră
categoría categorie
categorías categorii
católica catolică
católico catolic
católicos catolici
catorce paisprezece
cauce matcă
caudal caudal
caudillo caudillo
causa cauză
causado cauza
causar a cauza
causas cauze
causó a cauzate
cautela cautela
cavallo cavallo
cayendo căzând
cayeron au căzută
cayó a căzută
caza vânează
cazador vânător
cazuela cazuela
cc cc
cd cd
cds cds
ce ce
cebolla ceapă
cecilia cecilia
ceder a ceda
cedió a cedată
cee cee
cejas sprâncene
celda chilie
celebra celebrează
celebración celebrare
celebrada celebra
celebrado celebra
celebran celebrează
celebrar să celebreze
celebrará va celebra
célebre celebru
celebró a celebrată
celeste celestă
celia celia
celo zel
celos celo
celta celt
célula celulă
celular celular
celulares celular
células celule
cementerio cimitir
cemento ciment
cena cinează
cenar să cineze
cenizas cenuși
censo censar
censura cenzură
centavos centavos
centenar centenar
centenares centenare
centenario centenario
centímetros centimetri
centra axează
central centrală
centrales central
centro centru
centroamérica centroamérica
centros centre
cera cera
cerámica cerámico
cerca aproape
cercana apropiată
cercanas apropiate
cercanía împrejurime
cercanías împrejurimi
cercano apropiat
cercanos apropiați
cerco încercuiesc
cerdo porc
cereales cereale
cerebral cerebral
cerebro creier
ceremonia ceremonie
ceremonias ceremonii
cero zero
cerrada închide
cerradas cerrado
cerrado cerrado
cerrados cerrado
cerrar a închide
cerro deal
cerró a închis
certamen certamen
certeza certitudine
certificado certifica
cervantes cervantes
cerveza bere
cesar a înceta
césar césar
cese încetare
cesid cesid
chamorro chamorro
chaqueta jachetă
charla sporovăiește
charles sporovăiești
chaves chaves
chávez chávez
che che
chiapas chiapas
chica fată
chicago chicago
chicas fete
chico băiat
chicos băieți
chile chile
chilena chileno
chileno chileno
chilenos chileno
chimenea horn
china chinezească
chino chinezesc
chinos chinezi
chirac chirac
chocolate ciocolată
chofer chofer
choque șocheze
chorro jet
cia cia
ciclismo ciclism
ciclista ciclist
ciclo ciclu
ciclos cicluri
ciega oarbă
ciego orb
ciegos orbi
cielo cer
cielos ceruri
cien o sută
ciencia știință
ciencias științe
científica științifică
científicas om de știință
científico științific
científicos oameni de știință
ciento o sută
cientos cientos
cierra închide
cierre închidere
cierta cierto
ciertamente ciertamente
ciertas anumite
cierto cierto
ciertos anumiți
cifra cifră
cifras codifici
cigarrillo țigară
cigarrillos țigări
cima vârf
cinco cinci
cincuenta cincizeci
cine cinema
cineasta cineastă
cinematográfica cinematografică
cinematográfico cinematografic
cinta cinta
cintas cinta
cintura brâu
cinturón centură
circo circ
circuito circuit
circuitos circuite
circulación circulație
circular circulară
círculo cerc
círculos cercuri
circunstancia circumstanță
circunstancias circumstanțe
cirugía chirurgie
cirujano chirurg
cita citează
citada citată
citadas citate
citado citat
citados citați
citar a cita
citas citate
ciu ciu
ciudad oraș
ciudadana cetățeancă
ciudadanía cetățenie
ciudadano cetățean
ciudadanos cetățeni
ciudades orașe
civil civil
civiles civil
civilización civilizație
clara clară
claramente claramente
claras clare
claridad claritate
clarín clarín
claro clar
claros clari
clase clasă
clases clase
clásica clasică
clásicas clasice
clásico clasic
clásicos clasici
clasificación clasificare
claudia claudia
claudio claudio
claustro claustrez
clausura clausura
clave clave
claves clave
clemente clementă
clic clic
cliente client
clientela clientelă
clientes clienți
clima climă
clínica clinică
clínicas clinici
clínico clinic
clínicos clinici
clinton clinton
club club
clubes cluburi
cm cm
co co
coalición coaliție
cobertura acoperire
cobra încasează
cobran încasează
cobrar să încaseze
cobre cupru
cobro încasez
coca coca
cocaína cocaína
cocción cocción
cocer a coace
cochabamba cochabamba
coche mașină
coches mașini
cocido coace
cocina cocinar
cocinar să cocinar
coco coco
código cod
códigos coduri
codo cot
coge prinde
coger să prindă
cogido prins
cogió a prins
coherencia coerență
coherente coerent
cohesión coeziune
coincide coincide
coinciden coincid
coincidencia coincidență
coincidiendo coincizând
coincidieron au coincisă
coincidir să coincidă
col varză
cola coadă
colaboración colaborare
colaborador colaborator
colaboradores colaboratori
colaborar a colabora
colección colecție
colecciones colecționezi
colectiva colectivă
colectivo colectiv
colectivos colectivi
colega coleg
colegas coleg
colegio colegiu
colegios colegii
cólera furie
colesterol colesterol
colina colină
colmo copleșesc
coloca colocă
colocación aranjare
colocado coloca
colocan colocă
colocar să coloce
colocó a colocată
colombia colombia
colombiana columbiană
colombiano columbian
colombianos columbiani
colón colón
colonia colonie
colonial colonial
colonias colonii
color culoare
colorado colora
colores colorezi
columna coloană
columnas coloane
com com
coma mănânce
comandante comandant
comando comando
comarca județ
combate combate
combates bătălii
combatir a combate
combinación combinație
combinaciones combinații
combustible combustibil
combustibles combustibili
come mănâncă
comedia comedie
comedor sufragerie
comen mănâncă
comencé am începută
comenta comentează
comentado comentat
comentar a comenta
comentario comentariu
comentarios comentarii
comentó a comentate
comenzaba a începute
comenzado început
comenzando începând
comenzar a începe
comenzará va începe
comenzaron au început
comenzó a început
comer să mănânce
comercial comercial
comerciales comerciale
comercialización comercializare
comerciante comerciant
comerciantes comerciant
comercio comerț
comercios comerțuri
cometer a comite
cometido comis
cometidos comiși
cometió a comiși
comicios comicio
comida mânca
comidas mâncăruri
comido mânca
comiendo mâncând
comienza începe
comienzan încep
comienzo încep
comienzos începuturi
comisaría comisaría
comisario comisar
comisión comision
comisiones comisionar
comité comitet
comités comitete
cómo cum
como como
cómoda comodă
comodidad comoditate
cómodo comod
compadre confrate
compañera tovarășă
compañero tovarăș
compañeros tovarăși
compañía companie
compañías companii
comparación comparație
comparar a compara
comparecencia comparecencia
comparte împărtășește
comparten împărtășesc
compartida împărtășită
compartido împărtășit
compartir a împărtăși
compás compás
compasión compasiune
compatriotas compatrioate
compensación compensație
compensar a compensa
competencia competență
competencias competențe
competente competent
competición competiție
competir a concura
competitividad competitivitate
compleja complexă
complejas complexe
complejidad complexitate
complejo complex
complejos complecși
complementarias complementare
complemento complement
completa completează
completamente cu totul
completar a completa
completo complet
complicaciones complicații
complicada complicată
complicado complicat
cómplice cómplice
complicidad complicitate
complutense complutense
compone compune
componen compun
componente componentă
componentes componente
comporta comportă
comportamiento comportament
comportamientos comportamente
composición compoziție
composiciones compoziții
compositor compozitor
compositores compozitori
compostela compostela
compra cumpărare
comprado cumpăra
comprador cumpărător
compradores cumpărători
comprar a cumpăra
compras cumpărări
comprende înțelege
comprender să înțeleagă
comprendí am înțelese
comprendido înțeles
comprendió a înțeles
comprendo înțeleg
comprensible comprehensibilă
comprensión comprensión
compró a cumpărată
comprobado verificat
comprobar a verifica
comprobó a verificat
comprometido compromis
comprometió a compromis
compromiso compromis
compromisos compromisuri
compuesta compune
compuesto compus
compuestos compuși
computadora computador
computadoras computador
común comun
comuna comună
comunes comun
comunica comunică
comunicación comunicare
comunicaciones comunicări
comunicado comunica
comunicar a comunica
comunicarse a se comunica
comunicó a comunicate
comunidad comunitate
comunidades comunități
comunión comunión
comunismo comunism
comunista comunist
comunistas comuniste
comunitaria comunitară
comunitario comunitar
comunitarios comunitari
con cu
concebir a concepe
concede conceder
conceder să conceder
concedido conceder
concedió a conceder
concejal concejal
concejales concejal
concentra concentrează
concentración concentrație
concentraciones concentrații
concentrado concentra
concepción concepție
concepciones concepții
concepto concept
conceptos concepte
conceptual conceptual
concertación concertación
concesión concesie
concesiones concesii
concha scoică
conciencia conștientizează
concierto concertez
conciertos concerte
concluido conchide
concluir a conchide
conclusión concluzie
conclusiones concluzii
concluye conchide
concluyó a conchise
concreta concretează
concretamente concretamente
concretar a concreta
concretas concrete
concreto concret
concretos concreți
concurrencia concurrencia
concurso candidez
concursos concursuri
condado condado
conde conde
condena condamnă
condenado condenado
condenados condamna
condición condiție
condiciones condiționezi
conducción conducción
conduce conduce
conducen conduc
conducía a condusă
conducido condus
conducir a conduce
conducta purtare
conductas purtări
conductor conductor
conductores conductor
condujo a conduși
conejo iepure
conexión conexiune
conexiones conexiuni
confederación confederație
conferencia conferință
conferencias conferințe
confesión confesiune
confesó a confesată
confía încredințează
confianza încredere
confiar a încredința
confiesa confesează
configuración configurație
confirma confirmă
confirmación confirmare
confirmado confirma
confirmar a confirma
confirmó a confirmată
conflicto conflict
conflictos conflicte
conformación conformație
conforman conformează
conforme conformeze
conformidad conformitate
confrontación confruntare
confundir a confunda
confusión confuzie
confuso confuz
congreso congres
congresos congrese
conjunta conjunto
conjuntamente laolaltă
conjunto conjunto
conjuntos ansambluri
conlleva conllevar
conmigo cu mine
coño coño
conoce cunoaște
conocemos cunoaștem
conocen cunosc
conocer să cunoască
conocerse a se cunoaște
conoces cunoști
conocí am cunoscuți
conocía a cunoscuți
conocían au cunoscuți
conocida cunoscută
conocidas cunoaște
conocido cunoscut
conocidos cunoscuți
conocimiento cunoștință
conocimientos cunoștințe
conoció a cunoscute
conozca cunoască
conozco cunosc
conquista cucerire
conquistar a cuceri
consciente conștient
conscientes conștient
consecución consecución
consecuencia consecință
consecuencias consecințe
consecuente consecventă
conseguía a reușite
conseguido reușit
conseguir a reuși
consejería consejería
consejero consilier
consejeros consilieri
consejo consiliu
consejos consilii
consenso consens
consentimiento consimțământ
conserva conservă
conservación conservare
conservador conservator
conservadora conservatoare
conservadores conservatori
conservan conservă
conservar să conserve
considera consideră
consideraba a considerați
considerable considerabil
considerablemente considerablemente
consideración considerare
consideraciones considerări
considerada considera
consideradas considera
considerado considerat
considerados considerați
consideramos considerăm
consideran consideră
considerando considerând
considerar a considera
considerarse a se considera
considere considere
considero consider
consideró a considerați
consigna consemnează
consigo cu sine
consigue reușește
consiguen reușesc
consiguiente consiguiente
consiguieron au reușit
consiguió a reușit
consiste consistă
consistencia consistență
consistente consistentă
consistía a consistată
consolidación consolidare
consolidar a consolida
consorcio consorțiu
conspiración conspirație
consta constă
constancia constanță
constante constant
constantemente în mod constant
constantes constant
constatar a constata
constitución constituție
constitucional constituțional
constitucionales constituțional
constituida constituită
constituido constituit
constituir a constitui
constituye constituie
constituyen constituie
constituyente constituyente
constituyó a constituit
construcción construcție
construcciones construcții
construida construi
construido construi
construir a construi
construye construiește
construyó a construite
consuelo consolez
cónsul consul
consulta consultă
consultado consultat
consultar a consulta
consultas consultații
consume consumă
consumidor consumator
consumidores consumatori
consumir a consuma
consumo consum
contaba a povestit
contaban au povestit
contabilidad contabilitate
contacto contactez
contactos contacte
contado povesti
contaminación contaminare
contando povestind
contar a povesti
contará va povesti
contempla contempla
contemplaba a contempla
contemplación contemplación
contemplar a contempla
contemporánea contemporană
contemporáneo contemporan
contemporáneos contemporani
contener a conține
contenía a conținuți
contenida conținută
contenido reținut
contenidos conținuturi
contenta contentar
contento mulțumit
contesta ripostează
contestar să riposteze
contestó a ripostat
contexto context
contienda contender
contiene conține
contienen conțin
contigo cu tine
continental continental
continente continent
continua continuă
continúa continuie
continuaba a continuată
continuación continuare
continuado continua
continuamente în continuu
continúan continuie
continuar să continuie
continuará va continua
continuidad continuitate
continuo continuu
continuó a continuată
contó a povestită
contra contra
contrabando contrabande
contracción contracție
contradicción contradicție
contradicciones contradicții
contraloría contraloría
contraria contrară
contrario contrar
contrarios contrari
contraste contrasteze
contratación contractare
contratado contracta
contratar a contracta
contrato contractez
contratos contracte
contreras contreras
contribución contribuție
contribuido contribui
contribuir a contribui
contribuye contribuie
contribuyen contribuie
contribuyentes contribuabile
contribuyó a contribuite
control control
controla controlează
controlada controlată
controlado controlat
controlar a controla
controles controale
contundente contundente
convencer a convinge
convencido convins
convencidos convinși
convencimiento convencimiento
convención convenție
convencional convențional
convencionales convențional
conveniencia conveniencia
conveniente convenabilă
convenio convenio
convenios convenio
convento convento
convergencia convergență
conversación conversație
conversaciones conversații
conversar a conversa
conversión conversión
convertida convertită
convertido converti
convertir a converti
convertirse a se converti
convicción convingere
convicciones convingeri
conviene convine
convierta convertească
convierte convertește
convierten convertesc
convirtiendo convertind
convirtieron au convertite
convirtió a convertite
convivencia conviețuire
convocada convoca
convocado convoca
convocar a convoca
convocatoria convocatoria
convocó a convocată
cooperación cooperare
cooperativa cooperativă
cooperativas cooperative
coordinación coordonare
coordinador coordinador
coordinadora coordinador
copa cupă
copas copar
copia copie
copias copiezi
coraje curaj
coral coral
corazón inimă
corazones inimi
corbata cravată
cordero miel
cordillera cordillera
córdoba córdoba
cordón cordon
corea corea
coro coro
corona încoronează
coronel colonel
corporación corporație
corporaciones corporații
corporal corporal
corral corral
corre aleargă
correa correa
corrección corectitudine
correcta corectă
correctamente correctamente
correcto corect
corredor alergător
corredores alergători
corregir a corecta
correlación corelare
corren aleargă
correo poștă
correos alergați-vă
correr a alerga
corresponde corespunde
corresponden corespund
correspondencia corespondență
correspondía a corespunsă
correspondiente corespunzătoare
correspondientes corespunzători
corresponsal corresponsal
corría a alergat
corrida alergată
corridas alergate
corrido alergat
corriendo alergând
corriente curent
corrientes curenți
corrió a alergați
corrupción corupție
corta scurtă
cortado tăia
cortar a tăia
cortas scurte
corte taie
cortes tăieturi
cortés politicoasă
cortesía politețe
corteza scoarță
cortina perdea
cortinas perdele
corto scurt
cortó a tăiate
cortos scurți
coruña coruña
cosa coser
cosas lucruri
cosecha recolta
costa coastă
costado costa
costas coaste
coste cost
costes costuri
costó a costate
costo costo
costos costos
costumbre datină
costumbres datini
cotidiana cotidian
cotidiano cotidian
cotización cotizație
coyuntura conjunctură
cráneo craniu
crea creează
creación creație
creada crea
creado crea
creador creator
creadora creatoare
creadores creatori
crean creează
creando creând
crear a crea
crearon au creați
creativa creativo
creatividad creativitate
creativo creativo
crece crește
crecen cresc
crecer să crească
crecido crescut
creciendo crescând
creciente crescătoare
crecimiento creștere
creció a crescută
credibilidad credibilitate
crédito credit
créditos credite
cree crede
creemos credem
creen cred
creencia crez
creencias crezuri
creer a crede
crees creezi
creí am crezute
creía a crezute
creían au crezute
creído crede
crema cremă
creo cred
creó a creată
crespo crespo
creyendo crezând
creyó a crezută
cría pui
criada crește
criado crește
criatura criatura
criaturas criatura
crimen crimă
crímenes crime
criminal criminal
criminales criminal
crisis crize
cristal cristal
cristales cristale
cristiana creștină
cristianismo creștinism
cristiano creștin
cristianos creștini
cristina cristina
cristo cristo
cristóbal cristóbal
criterio criteriu
criterios criterii
crítica critică
critica critică
críticas critice
criticó a criticate
crítico crítico
críticos critici
crónica cronică
crónicas cronice
cruce traverseze
crucero crucero
cruces traversezi
crucial crucial
crudo crud
cruel cruel
crueldad cruzime
cruyff cruyff
cruz cruce
cruza traversează
cruzada traversată
cruzado traversat
cruzar a traversa
cruzó a traversat
cuaderno caiet
cuadra cuadrar
cuadrado pătrat
cuadrados pătrați
cuadro cuadrar
cuadros tablouri
cuál cuál
cual cual
cuáles cuál
cuales cual
cualidad cualidad
cualidades cualidad
cualquier oricare
cualquiera oricine
cuando când
cuándo când
cuántas cuánto
cuantas cât
cuantía cuantum
cuanto cât
cuánto cuánto
cuantos câți
cuántos cuánto
cuarenta patruzeci
cuarta cuarto
cuartel cuartel
cuarto cuarto
cuartos sferturi
cuatro patru
cuba cuba
cubana cubano
cubano cubano
cubanos cubano
cubierta acoperi
cubiertas anvelope
cubierto acoperi
cubiertos tacâmuri
cubre acoperă
cubren acoperă
cubría a acoperiți
cubrir să acopere
cucharada cucharada
cucharadas cucharada
cucharadita cucharadita
cuchillo cuțit
cuello gât
cuenca cuenca
cuenta cont
cuentan povestesc
cuentas conturi
cuente povestească
cuento povestesc
cuentos povești
cuerda cuerdo
cuerdas cuerdo
cuero cuero
cuerpo corp
cuerpos corpuri
cuesta costă
cuestión chestiune
cuestiones chestionezi
cueva peșteră
cuevas peșteri
cuidado îngriji
cuidados griji
cuidadosamente cuidadosamente
cuidar a îngriji
culo cur
culpa învinovățește
culpable vinovat
culpables vinovat
cultivo cultiv
cultivos cultivări
culto cult
cultura cultură
cultural culturală
culturales culturale
culturas culturi
cumbre pisc
cumpla îndeplinească
cumplan îndeplinească
cumple îndeplinește
cumpleaños cumpleaños
cumplen îndeplinesc
cumplido îndeplinit
cumpliendo îndeplinind
cumplimiento respectare
cumplió a îndeplinită
cumplir să îndeplinească
cuna pătuț
cuñado cuñar
cuota cotă
cuotas cote
cúpula cupolă
cura vindecă
curación curación
curar a vindeca
curas cura
curiosa curioasă
curiosamente curiosamente
curiosidad curiozitate
curioso curios
curiosos curioși
curso cursar
cursos cursuri
curva curvo
curvas curvo
custodia custodie
cuya cărei
cuyas căror
cuyo cărui
cuyos căror
d d
da
daba a dată
daban au dată
dada dată
dadas da
dado zar
dados dați
dalí dalí
dama dame
damas dame
dame dă-mă
damos dăm
dan dau
dando dând
dándole dându-i
daniel daniel
daño dăunez
daños daune
danza danzar
dar să dea
dará va da
darán vor da
daría ar da
darío darío
darle a îl da
darles a le da
darme a-mi da
darnos a ne da
darse a se da
darwin darwin
das dai
data datează
dato datez
datos date
david david
davis davis
dc dc
de de
dea
deba deber
debajo debajo
debate dezbate
debates dezbateri
debe deber
debemos deber
deben deber
deber să deber
deberá va deber
deberán vor fi dator
deberes datorii
debería ar deber
deberíamos am deber
deberían ar deber
debes ești dator
debía a deber
debían au deber
debida fostă dator
debidamente debidamente
debido deber
debiera deber
debieron au fost dator
débil debil
débiles debil
debilidad debilitate
debió a deber
debo sunt dator
debut debut
década decadă
décadas decade
decadencia decadență
decenas decena
decepción decepție
decía a spusă
decían au spusă
decida decidă
decide decide
deciden decid
decidí am decisă
decidida decisă
decidido hotărât
decidieron au decis
decidió a decis
decidir să decidă
decimos spunem
decir să spunem
decirle a îl spune
decirlo a-i spune
decirme a-mi spune
decirse a se spune
decirte a-ți spune
decisión decizie
decisiones decizii
decisiva decisivă
decisivo decisiv
declara declară
declaración declarație
declaraciones declarații
declarado declara
declarar a declara
declaró a declarate
decoración decorațiune
decreto decretez
decretos decrete
dedica dedică
dedicación dedicație
dedicada dedica
dedicadas dedica
dedicado dedicat
dedicados dedicați
dedican dedică
dedicar să dedice
dedicarse a se dedica
dedicó a dedicați
dedo deget
dedos degete
defecto defect
defectos defecte
defender a apăra
defenderse a se apăra
defendido apărat
defendió a apărat
defensa apărare
defensas apărări
defensiva defensivă
defensor apărător
defensores apărători
deficiencia deficiență
deficiencias deficiențe
deficiente deficientă
déficit deficit
defiende apără
defienden apăr
define definește
definen definesc
definición definiție
definiciones definiții
definida definită
definido definit
definidos definiți
definió a definiți
definir să definească
definitiva definitivă
definitivamente definitiv
definitivo definitiv
degradación degradación
deja lasă
dejaba a lăsată
dejaban au lăsată
dejado delăsător
déjame lasă-mă
dejamos lăsăm
dejan lasă
dejando lăsând
dejar a lăsa
dejara lăsa
dejará va lăsa
dejarlo să-l lase
dejaron au lăsat
dejarse să se lase
deje lase
dejé am lăsat
dejen lase
dejó a lăsat
dejo las
del de cel
delante înainte
delantero delantero
delegación delegație
delegaciones delegații
delegado delega
delegados delegați
delgada subțire
delgado subțire
delicada delicată
delicado delicat
delincuencia delincuencia
delincuentes delincuente
delirio delir
delito delict
delitos delicte
demanda demandar
demandas cereri
demás demás
demasiada demasiado
demasiadas demasiado
demasiado demasiado
demasiados demasiado
democracia democrație
demócrata democrată
demócratas demócrata
democrática democratică
democráticas democratice
democrático democratic
democráticos democratici
demonio demon
demonios demoni
demora tărăgănează
demostración demonstrație
demostrado demonstra
demostrar a demonstra
demostró a demonstrată
demuestra demonstrează
demuestran demonstrează
den dea
denomina denumește
denominación denumire
denominada denominată
denominado denumi
densidad densitate
dentro înăuntru
denuncia denunță
denunciado denunțat
denunciar a denunța
denuncias denunțuri
denunció a denunțate
departamento departament
departamentos departamente
depende depinde
dependen depind
dependencia dependență
dependencias dependențe
depender a depinde
dependerá va depinde
dependiendo depinzând
dependiente dependiente
dependientes dependent
deporte sport
deportes deportezi
deportistas sportive
deportiva sportivă
deportivas sportive
deportivo sportiv
deportivos sportivi
depósito depozit
depósitos depozite
depresión depresie
depresiones depresii
depresivo depresiv
der der
derecha dreaptă
derecho drept
derechos drepturi
deriva derivă
derivadas derivate
derivado derivat
derivados deriva
derrota înfrângere
derrotado înfrânt
derrotar a înfrânge
des dai
desacuerdo desacordar
desafío sfidare
desagradable neplăcut
desaparece dispare
desaparecen dispar
desaparecer să dispară
desaparecido dispărut
desaparecidos dispăruți
desapareció a dispăruți
desaparición dispariție
desarrolla dezvoltă
desarrollada dezvoltată
desarrolladas dezvoltate
desarrollado dezvoltat
desarrollados dezvoltați
desarrollan dezvoltă
desarrollando dezvoltând
desarrollar a dezvolta
desarrollarse a se dezvolta
desarrollo dezvoltare
desarrolló a dezvoltată
desastre dezastru
desayuno iau micul dejun
descansar să odihnesc
descanso odihnă
descarga descarcă
descarta exceptează
descender să descindă
descendientes descendiente
descenso descenso
descentralización descentralizare
desciende descinde
descomposición descompunere
desconcierto descumpănesc
desconfianza neîncredere
desconoce nu cunoaște
desconocida nu cunoaște
desconocido necunoscut
desconocidos necunoscuți
desconocimiento necunoaștere
descontento nemulțumit
describe descrie
describir să descrie
descripción descriere
descrito descrie
descubierto descoperit
descubre descoperă
descubrieron au descoperită
descubrimiento descoperire
descubrimientos descoperiri
descubrió a descoperite
descubrir să descopere
desde dinspre
desea dorește
deseaba a dorite
deseable deseable
deseado dorit
desean doresc
desear să dorească
desechos deșeuri
desempeñar a ocupa
desempeño ocup
desempleo desempleo
desenlace deznodământ
deseo doresc
deseos dorințe
desequilibrio dezechilibru
desesperación disperare
desesperada dispera
desesperado dispera
desfile defileze
desgracia necaz
desgraciadamente din păcate
desierto pustiu
designación designación
designado desemna
designar a desemna
desigual inegal
desigualdad desigualdad
desnuda dezbrăcată
desnudo dezbrăcat
desnudos dezbrăcați
desorden dezordine
despacho birou
despacio încet
despedida despărți
despedirse a se despărți
despejado degajat
despertado trezit
despertar a trezi
despertó a trezit
despidió a despărțit
despido concediere
despierta trezește
desplazamiento deplasare
desplazamientos deplasări
despliegue desplegar
desprecio dispreț
desprende desprinde
después după aceea
destaca remarcă
destacado marcant
destacados marcanți
destacan remarcă
destacar să remarce
destacó a remarcați
destinada destinată
destinadas destinate
destinado destinat
destinados destinați
destino destinez
destinos destino
destrucción distrugere
destruido distruge
destruir a distruge
detalle detaliu
detalles detallar
detección detecție
detectado detecta
detectar a detecta
detención detenție
detener a aresta
detenerse a se aresta
detenido arestat
detenidos aresta
deterioro deteriorare
determina determină
determinación determinare
determinada determinată
determinadas determinate
determinado determinat
determinados determinați
determinan determină
determinante determinant
determinar a determina
determinó a determinat
detiene arestează
detrás în spate
detuvo a arestat
deuda datorie
deudas datorii
devoción devoțiune
devolución devolución
devolver a înapoia
di am dată
día zile
diabetes diabeturi
diablo draci
diagnóstico diagnóstico
dialéctica dialectică
diálogo dialog
diálogos dialoguri
diámetro diámetro
diana diana
diaria zilnică
diariamente diariamente
diarias zilnice
diario jurnal
diarios zilnice
días zile
díaz díaz
dibujo desenez
dibujos desene
diccionario dicționar
dice spune
dicen spun
dices spui
dicha spusă
dichas spune
dicho vorbă
dichos spune
diciembre decembrie
diciendo spunând
dictador dictator
dictadura dictaturi
dictamen dictamen
dieciocho optsprezece
dieciséis șaisprezece
diecisiete șaptesprezece
diego diego
diente dinte
dientes dinți
diera da
dieron au dați
dieta diete
dietas diete
díez díez
diez zece
diferencia diferențiază
diferenciación diferențiere
diferencial diferencial
diferencias diferențe
diferente diferit
diferentes diferit
difícil dificil
difíciles dificil
difícilmente difícilmente
dificultad îngreunați
dificultades dificultăți
difundir a difuza
difunto defunct
difusión difuzare
diga spună
digamos spunem
digan spună
digas spui
digital digital
digna demne
dignidad demnitate
digno demn
digo spun
dije am spus
dijera spune
dijeron au spus
dijiste ai spus
dijo a spus
diligencias proceduri
dime spune-mă
dimensión dimensiuni
dimensiones dimensionezi
dimisión demisie
dinamarca dinamarca
dinámica dinamică
dinámico dinamic
dinamismo dinamism
dinero ban
dio a dat
dionisio dionisio
dios zeu
diosa zeițe
dioses zei
diplomática diplomatică
diplomáticas diplomate
diplomático diplomatic
diplomáticos diplomați
diputación diputación
diputado deputat
diputados deputați
dirá va spune
diré voi spune
dirección direcții
direcciones direcționezi
directa directă
directamente direct
directas directe
directiva directivo
directivo directivo
directivos directivo
directo direct
director director
directora directoare
directores directori
directorio directorio
directos direcți
diría ar spune
dirige dirijează
dirigen dirijează
dirigente dirigent
dirigentes dirigent
dirigía a dirijați
dirigida dirijată
dirigidas dirijate
dirigido dirijat
dirigidos dirijați
dirigió a dirijați
dirigir să dirijeze
dirigirse a se dirija
disciplina discipline
disciplinas discipline
discípulo discipol
discípulos discipoli
disco disc
discos discuri
discreción discreții
discrepancias discrepanțe
discreta discretă
discreto discret
discriminación discriminări
discurso discurs
discursos discursuri
discusión discuții
discusiones discuții
discutir a discuta
diseñado făcut designul
diseñar a face# designul
diseño fac designul
diseños designe
disfrutar a delecta
disgusto neplăcere
disimular a disimula
disminución diminuare
disminuido diminua
disminuir a diminua
disminuye diminuează
disolución dizolvare
disparar a disparar
disparo împușcătură
disparó a disparar
disparos împușcături
dispersión dispersión
dispone dispune
disponen dispun
disponer să dispună
disponía a dispusă
disponibilidad disponibilitate
disponible disponibil
disponibles disponibil
disposición dispoziție
disposiciones dispoziții
dispositivo dispositivo
dispositivos dispozitive
dispuesta dispune
dispuestas dispuse
dispuesto dispus
dispuestos dispuși
dispuso a dispuși
disputa dispută
distancia distanțează
distancias distanțe
distante distant
distinción distincție
distingue distinge
distinguir să distingă
distinta distinctă
distintas distincte
distinto distinct
distintos distincți
distribución distribuție
distrito district
diversa diversă
diversas diverse
diversidad diversitate
diversión diversiune
diversos diverși
divertido haios
divide împărți
dividida împărți
dividido împărți
divina divină
divino divin
divisa valută
divisas zărești
división diviziune
divisiones diviziuni
divorcio divorțez
do do
doble dublu
dobles dublu
doce douăsprezece
docena duzină
docente docente
docentes docente
doctor doctor
doctora doctorar
doctores doctorar
doctrina doctrină
documentación documentație
documental documentară
documento documentez
documentos documente
dólar dolar
dólares dolari
dolor durere
dolores dureri
dolorosa dureroasă
doloroso dureros
doméstica domestică
doméstico domestic
domésticos domestici
domicilio domiciliu
domina domină
dominación dominație
dominado domina
dominante dominant
dominantes dominant
dominar a domina
domingo duminică
domingos duminici
domínguez domínguez
dominicana dominicană
dominicano dominican
dominio domeniu
don don
doña don
donde unde
dónde unde
dorada aurie
dorado auriu
dormía a dormită
dormida dormită
dormido dormit
dormir a dormi
dormitorio dormitor
dos doi
doscientos două sute
dosis doză
dotación dotare
dotado dotat
doy dau
dr dr
drama drame
dramática dramatică
dramático dramatică
droga drog
drogas droguri
du du
duda dubiu
dudar a îndoi
dudas dubii
duele durea
duelo durea
dueña stăpână
dueño stăpân
dueños stăpâni
duerme doarme
duhalde duhalde
dulce dulce
dulces dulce
duque duce
dura tare
duración durată
durán durán
durante în timpul
durar a dura
duras tari
dureza duritate
durmiendo dormind
duro tare
duró a durată
duros duro
e și
ebro ebro
echa zvârlă
echado zvârlit
echar a zvârli
echó a zvârlit
eco ecou
ecología ecologie
ecológica ecologică
ecológico ecologic
economía economie
economías economii
económica economică
económicamente económicamente
económicas economice
económico economic
económicos economici
economista economist
economistas economiste
ecuación ecuație
ecuador ecuator
edad vârstă
edades vârste
edición ediție
ediciones ediții
edificio edificiu
edificios edificii
editor editor
editores editor
editorial editorial
editoriales editoriale
edmundo edmundo
eduardo eduardo
educación educație
educativa educativă
educativas educative
educativo educativ
educativos educativi
ee ee
eeuu eeuu
efe efe
efectiva efectivă
efectivamente efectivamente
efectividad efectividad
efectivo efectiv
efectivos efectivi
efecto efect
efectos efecte
efectúa efectuează
efectuado efectuat
efectuar a efectua
efectuó a efectuat
eficaces eficace
eficacia eficacitate
eficaz eficace
eficiencia eficiență
eficiente eficient
egipto egipto
eh eh
einstein einstein
ej ej
eje axă
ejecución execuție
ejecutar a executa
ejecutiva cadru executiv
ejecutivo executiv
ejecutivos executivi
ejemplar exemplar
ejemplares exemplar
ejemplo exemplu
ejemplos exemple
ejerce exercită
ejercen exercită
ejercer să exercita
ejercicio exercițiu
ejercicios exerciții
ejército armată
ejércitos armate
ejes axe
el cel
él el
elaboración elaborare
elaborado elabora
elaborados elabora
elaborar a elabora
elección alegere
elecciones alegeri
electo electo
electorado electorat
electoral electoral
electorales electoral
electores elector
eléctrica electrică
eléctricas electrice
electricidad electricitate
eléctrico electric
eléctricos electrici
electrones electroni
electrónica electronică
electrónico electronic
electrónicos electronici
elegancia eleganță
elegante elegant
elegida aleasă
elegido ales
elegidos aleși
elegir a alege
elemental elementar
elementales elementar
elemento element
elementos elemente
elena elena
eleva ridică
elevación elevație
elevada elevată
elevadas elevate
elevado elevat
elevados elevați
elevar a ridica
elías elías
elige alege
eligió a aleși
elimina elimină
eliminación eliminare
eliminar a elimina
eliminatoria eliminatoria
ella ea
ellas ele
ello ello
ellos ei
eloy eloy
elvira elvira
embajada ambasadă
embajador ambasador
embarazada stânjeni
embarazo stânjenesc
embarcaciones ambarcații
embargo embargo
emergencia emergencia
emilia emilia
emilio emilio
emisión emisiune
emisiones emisiuni
emisor emitent
emisora emitentă
emisoras emițătoare
emite emite
emitido emis
emitió a emis
emitir să emită
emoción emoție
emocional emoțional
emocionales emoțional
emociones emoții
empate empatar
empecé am începute
empeño încăpățânez
emperador împărat
empezaba a început
empezado început
empezamos începem
empezando începând
empezar a începe
empezaron au început
empezó a început
empieza începe
empiezan încep
emplea întrebuințează
empleada întrebuințată
empleado folosit
empleados angajați
emplean întrebuințează
emplear să întrebuințeze
empleo întrebuințez
empleos ocupări a forțelor de muncă
emprender a întreprinde
empresa firmă
empresarial empresarial
empresariales empresarial
empresario impresar
empresarios impresari
empresas firme
en n/în
enamorado îndrăgostit
encabeza encabezar
encabezada encabezar
encanta încântă
encanto farmec
encarga însărcinează
encargada însărcina
encargado responsabil
encargados însărcina
encargo însărcinare
encargó a însărcinată
encender să aprindă
encendido aprindere
encendió a aprinsă
encerrado încuiat
enciende aprinde
encierra encerrar
encierro encierro
encima deasupra
encontraba a găsit
encontraban au găsit
encontrado găsit
encontramos găsim
encontrar să găsim
encontrará va găsi
encontraron au găsit
encontrarse să se găsească
encontré am găsit
encontró a găsit
encuentra găsește
encuentran găsesc
encuentre găsească
encuentren găsească
encuentro găsesc
encuentros întâlniri
encuesta encuestar
encuestas sondaje
ende ende
enemigo dușman
enemigos inamici
energética energetică
energético energetic
energía energie
energías energii
enero ianuarie
énfasis énfasis
enferma bolnavă
enfermedad boală
enfermedades boli
enfermera infirmieră
enfermería infirmerie
enfermo bolnav
enfermos bolnavi
enfoque enfoque
enfrenta înfruntă
enfrentamiento înfruntare
enfrentamientos înfruntări
enfrentan înfruntă
enfrentar să înfrunta
enfrentarse a se înfrunta
enfrente înfrunte
engañar să amăgească
engaño amăgire
enlace înlănțuie
enmienda enmendar
enmiendas amendamente
enorme enorm
enormemente enormemente
enormes enorm
enrique enrique
ensalada salată
ensayo fac probe
ensayos eseuri
enseguida într-o clipă
enseña predă
enseñado preda
enseñanza învățământ
enseñanzas învățăminte
enseñar a preda
enseñó a predate
ente ente
entendemos pricepem
entender să pricepem
entenderse a se pricepe
entendía a priceput
entendido pricepe
entendimiento înțelegere
entendió a pricepută
entera întreagă
enterado enterar
enteramente enteramente
enterarse a se enterar
enteras întregi
entero întreg
enteró a enterar
enteros întregi
entidad entitate
entidades entități
entiende pricepe
entienden pricep
entiendes pricepi
entiendo pricep
entierro înmormântare
entonces atunci
entorno ambianță
entra intră
entraba entrabar
entrada intra
entradas intrări
entrado intrat
entramos intrăm
entran intră
entrañas măruntăi
entrando intrând
entrar a intra
entraron au intrate
entre intre
entré am intrate
entrega livrare
entregado înmâna
entregar a înmâna
entregó a înmânată
entrenador antrenor
entrenamiento antrenament
entrenamientos antrenamente
entretanto entretanto
entretenimiento amuzament
entrevista intervievează
entrevistado intervievat
entrevistas întrevăzute
entró a intrate
entusiasmo entuziasmez
envejecimiento envejecimiento
envergadura anvergură
envía trimite
enviada trimite
enviado trimis
enviados trimiși
enviar a trimite
envidia invidie
envió a trimisă
envío trimit
envuelto înfășura
enzimas enzime
epidemia epidemie
episcopal episcopal
episodio episod
episodios episoade
época epocă
épocas epoci
equilibrio echilibru
equipamiento echipament
equipo echipez
equipos echipe
equivale echivalează
equivalente echivalent
equivalentes echivalent
equivocado echivocat
era a fost
éramos am fost
eran au fost
eras ai fost
eres ești
ernesto ernesto
erosión eroziune
error eroare
errores erori
es este
esa asta
ésa aceea
esas acele
escala escală
escalada escalar
escalas escalar
escalera scară
escaleras scare
escándalo scandal
escándalos scandaluri
escaños fotoliu
escapa scapă
escapar să scape
escape scape
escasa escaso
escasas escaso
escasez penurie
escaso escaso
escasos escaso
escena scenă
escenario scenariu
escenarios scenarii
escenas scene
escepticismo scepticism
esclavitud sclavie
esclavo sclav
esclavos sclavi
escobar escobar
escoger a selecta
escogido ales
escolar escolar
escolares școlare
escolta escortă
esconde ascunde
escondido ascuns
escorial escorial
escribe scrie
escribía a scris
escribiendo scriiind
escribió a scris
escribir să scrie
escribo scriu
escrita scrisă
escritas scrise
escrito scrie
escritor scriitor
escritora scriitoare
escritores scriitori
escritorio masă de lucru
escritos scrie
escritura scriere
escucha ascultă
escuchaba a ascultată
escuchado ascultat
escuchando ascultând
escuchar a asculta
escuchó a ascultat
escudo escudar
escuela școală
escuelas școli
escultor sculptor
escultura sculptură
esculturas sculpturi
ese acel
ése acela
esencia esență
esencial esențială
esenciales esențiale
esencialmente esențialmente
esfera sferă
esferas sfere
esfuerzo străduiesc
esfuerzos eforturi
eso asta
esos asta
espacial spațial
espaciales spațiali
espacio spațiu
espacios spații
espada spadă
espalda spate
espaldas spate
españa españa
español spaniol
española spaniolă
españolas spaniole
españoles spanioli
especial special
especiales speciale
especialidad specialitate
especialidades specialități
especialista specialist
especialistas specialist
especialización especialización
especializada specializa
especializadas specializa
especializado specializat
especializados specializați
especialmente îndeosebi
especie specie
especies specii
específica specifică
específicamente específicamente
específicas specifice
específico specific
específicos specifici
espectacular spectacular
espectaculares spectaculari
espectáculo spectacol
espectáculos spectacole
espectador spectator
espectadores spectatori
espectro spectru
especulación speculație
espejo oglindesc
espejos oglinzi
espera așteaptă
esperaba a așteptate
esperaban au așteptate
esperado așteptat
esperamos așteptăm
esperan așteaptă
esperando așteptând
esperanza speranță
esperanzas speranțe
esperar a aștepta
esperó a așteptate
espero aștept
espesa deasă
espinosa spinoasă
espíritu spirit
espiritual spirituală
espirituales spirituale
espíritus spirite
espléndida splendidă
esplendor splendoare
espontánea spontană
esposa ia de nevastă
esposas neveste
esposo iau de nevastă
espuma spumă
esqueleto schelet
esquema schemă
esquemas scheme
esquina colț
ésta aceasta
esta acest
está este
estaba a fost
estábamos am fost
estaban au fost
estabas ai fost
estabilidad stabilitate
estable stabilă
establece stabilește
establecen stabilesc
establecer să stabilească
establecida stabilită
establecidas stabilite
establecido stabilit
establecidos stabili
establecimiento stabilire
establecimientos stabiliri
estableció a stabilite
estables stabile
estación gară
estaciones staționezi
estadio stadiu
estadística statistică
estadísticas statistici
estado fi
estados state
estadounidense estadounidense
estadounidenses estadounidense
estallar a răbufni
estallido izbucnire
estalló a răbufnită
estamos suntem
estampa stampă
están sunt
estancia ședere
estándar estándar
estando fiind
estar a fi
estará va fi
estarán vor fi
estaría ar fi
estarían ar fi
estas acest
estás ești
éstas acestea
estatal statală
estatales statale
estatua statuie
estatura statură
estatuto statut
estatutos statute
este acest
éste acesta
esté fie
esteban esteban
estela siaj
estén fie
estética estetică
estético estetic
esther esther
estilo stilez
estilos stiluri
estima estimează
estimación estimare
estimaciones estimări
estimado estima
estimó a estimate
estimulación estimulación
estimular a stimula
estímulo stimul
estímulos stimule
esto acest
estómago stomac
estos acest
éstos aceștia
estoy sunt
estrategia strategie
estrategias strategii
estratégica strategică
estratégico strategic
estratos straturi
estrecha îngustează
estrechamente estrechamente
estrecho strâmt
estrella tamponează
estrellas stele
estreno am premieră
estrés stresuri
estricta strictă
estrictamente estrictamente
estricto strict
estructura structură
estructural structurală
estructurales structurale
estructuras structuri
estudia studiază
estudiado studiat
estudian studiază
estudiando studiind
estudiante student
estudiantes student
estudiantil studențească
estudiar a studia
estudio studiu
estudió a studiat
estudios studii
estuve am foste
estuviera fi
estuvieran fi
estuvieron au foste
estuviese fi
estuvimos am foste
estuvo a foste
et et
eta eta
etapa etapă
etapas etape
etarras etarra
etc etc
etcétera etcetera
eterna eternă
eternidad eternitate
eterno etern
ética etică
ético etic
etiqueta etichetează
euforia euforie
eugenia eugenia
eugenio eugenio
euro euro
europa europa
europea europeană
europeas europene
europeo european
europeos europeni
euros euro
euskadi euskadi
eva eva
evaluación evaluare
evaluar a evalua
evento eveniment
eventos evenimente
eventual eventual
evidencia evidențiază
evidencias evidențe
evidente evident
evidentemente evidentemente
evidentes evident
evita evită
evitando evitând
evitar a evita
evolución evoluție
ex ex
exacta exactă
exactamente întocmai
exactitud exactitudine
exacto exact
examen examen
exámenes examene
examinar a examina
excelencia excelență
excelente excelent
excelentes excelent
excepción excepție
excepcional excepțional
excepcionales excepțional
excepciones excepții
excepto excepto
excesiva excesivă
excesivamente excesivamente
excesivo excesiv
exceso exces
excesos excese
excitación excitație
exclamó a exclamată
exclusión excludere
exclusiva exclusivă
exclusivamente exclusivamente
exclusivo exclusiv
excursión excursie
excusa scuză
exhibición exhibición
exige cere
exigen cer
exigencia exigență
exigencias exigențe
exigente exigent
exigía a cerute
exigió a cerute
exigir să ceară
exilio exil
exista existe
existan existe
existe există
existen există
existencia existență
existente existent
existentes existent
existía a existată
existían au existată
existido existat
existió a existat
existir să existe
éxito succes
éxitos succese
expansión expansiune
expectativa expectativă
expectativas expectative
expedición expediție
expediente dosar
expedientes dosare
experiencia experiență
experiencias experiențe
experimentación experimentación
experimentado experimenta
experimental experimental
experimentar a experimenta
experimento experimentez
experimentos experimente
experto expert
expertos experți
explica explică
explicaba a explicați
explicación explicații
explicaciones explicații
explicado explica
explican explică
explicar să explice
explicaron au explicate
explicó a explicate
exploración explorări
explorar a explora
explosión explozii
explosivos explozivi
explotación exploatări
explotar a exploda
expone expune
exponer să expună
exportación export
exportaciones exporturi
exposición expoziții
exposiciones expoziții
expresa expresă
expresado exprima
expresamente expres
expresan exprimă
expresar să exprime
expresión expresii
expresiones expresii
expreso expres
expresó a exprimate
expuestas expuse
expuesto expus
expuestos expuși
expulsado expulza
expulsión expulzare
expuso a expusă
extender să extindă
extendido extins
extendió a extins
extensa larg
extensión interior
extenso larg
exterior exterior
exteriores exterior
externa externă
externas externe
externo extern
externos externi
extiende extinde
extinción extincție
extra extra
extracción extracție
extradición extradición
extraer a extrage
extraña stranie
extrañas straniu
extranjera străină
extranjeras străine
extranjero străin
extranjeros străini
extraño straniu
extraños straniu
extraordinaria extraordinară
extraordinariamente extraordinariamente
extraordinario extraordinar
extrema extremar
extremadamente deosebit de
extremadura extremadura
extremidades extremități
extremo extrem
extremos extremi
f f
fabio fabio
fábrica fabrică
fabricación fabricație
fabricante fabricante
fabricantes fabricante
fabricar a fabrica
fábricas fabrici
facciones trăsături
fachada fațadă
fácil facil
fáciles facil
facilidad facilitate
facilidades facilități
facilita facilitează
facilitar să faciliteze
fácilmente cu ușurință
factor factor
factores factori
factura facturează
facultad facultate
facultades facultăți
faena faenar
falda fustă
falla ratează
fallas ratezi
fallecido decedat
fallecimiento fallecimiento
falleció a decedat
fallo ratez
fallos rateuri
falsa falsă
falsas false
falsedad falsitate
falso fals
falsos falși
falta lipsă
faltaba a lipsită
faltaban au lipsită
faltan lipsesc
faltar să lipsească
faltas lipsuri
faltó a lipsite
fama faimă
familia familie
familiar familiară
familiares familiare
familias familii
famosa faimoasă
famoso faimos
famosos faimoși
fantasía fantezie
fantasías fantezii
fantasma fantasmă
fantasmas fantasme
fantástico fantastic
farc farc
farmacia farmacia
fármacos fármaco
fascinante fascinant
fascismo fascism
fase fază
fases faze
fatal fatal
fatiga istovește
fauna faună
favor favoare
favorable favorabil
favorables favorabil
favorece favorecer
favorecer să favorecer
favorito favorit
favoritos favoriți
fax fax
fe credință
febrero februarie
fecha fechar
fechas fechar
federación federație
federal federală
federales federale
federico federico
felices fericit
felicidad fericire
felipe felipe
félix félix
feliz fericit
femenina feminină
femenino feminin
fenómeno fenomen
fenómenos fenomene
feo urât
feria bâlci
fermín fermín
fernández fernández
fernando fernando
feroz feroce
ferrer ferrer
ferrocarril cale ferată
festival festival
feto făt
fianza cauțiune
fibra fibră
fibras fibre
ficción ficțiune
ficha fichar
fidel fidel
fidelidad fidelitate
fiebre febră
fiel fidel
fieles fidel
fiesta sărbătoare
fiestas sărbători
fig fig
figueroa figueroa
figura figură
figuran figurează
figuras figuri
fija fixă
fijación fixare
fijado fixa
fijar a fixa
fijo fix
fijó a fixat
fijos ficși
fila rând
filas rânduri
filial filial
film film
filme filmeze
filmes filmezi
films film
filo ascuțiș
filosofía filozofie
filosófica filozofică
filosófico filozofic
filósofo filozof
filósofos filozofi
fin sfârșit
fina finar
final final
finales final
finalidad finalitate
finalizar a finaliza
finalizó a finalizată
finalmente până la urmă
financiación finanțare
financiamiento financiamiento
financiar a finanța
financiera financiară
financieras financiare
financiero financiar
financieros financiari
finanzas finanțe
finas fine
finca finca
fines finar
fino fin
firma semnătură
firmado semnat
firmar a semna
firmaron au semnat
firmas semnături
firme ferm
firmes ferm
firmeza fermitate
firmó a semnată
fiscal procuror
fiscales fiscal
fiscalía procuratură
física fizică
físicamente físicamente
físicas fizice
físico fizic
físicos físico
flaco pirpiriu
flamenco flamenco
flexibilidad flexibilitate
flexible flexibil
flor floare
flora floră
florentino florentino
flores flori
florida înflorită
flota flotă
fluido fluid
flujo flux
fmi fmi
foco focar
focos focare
fomentar a fomentar
fomento fomentar
fondo fond
fondos fonduri
for for
ford ford
forestal forestieră
forma formă
formaba a formată
formaban au formată
formación formație
formaciones formații
formada forma
formado forma
formados formați
formal formal
formales formal
formalmente formalmente
forman formează
formando formând
formar a forma
formaron au formați
formas formezi
formato format
formidable formidabil
formó a format
fórmula formulă
formulación formulación
formular a formula
fórmulas formule
foro foro
fortalecer a întări
fortalecimiento fortalecimiento
fortaleza tărie
fortuna șansă
forzar a forța
fósiles fosile
foto poză
fotografía fotografiază
fotografías fotografii
fotográfica fotografică
fotógrafo fotograf
fotógrafos fotografi
fotos poze
fox fox
fracasado ratat
fracaso eșuez
fracción fracție
fraga fraga
frágil fragil
fragmento fragment
fragmentos fragmente
franca francă
francamente francamente
france france
francés franțuzesc
francesa franțuzească
francesas franceze
franceses franțuzesc
francia francia
francisco francisco
franco franc
francos franci
franja fâșie
frank frank
franquismo franchism
franquista franquista
frase frază
frases fraze
fraude fraudeze
fray fray
frecuencia frecvență
frecuente frecvent
frecuentemente des
frecuentes frecvent
frei frei
frenar a frâna
freno frânez
frente frunte
frentes frunți
fresca proaspătă
fresco proaspăt
frescos răcori
freud freud
fría rece
frialdad frialdad
frías reci
frío rece
fríos frig
frontal frontală
frontera frontieră
fronteras frontiere
frustración frustrare
fruta fruct
frutas fructe
fruto rod
frutos roade
fue a foste
fuego foc
fuente fântână
fuentes fântână
fuera fi
fueran fi
fueron au foste
fuerte puternic
fuertemente fuertemente
fuertes puternic
fuerza forțează
fuerzas forțe
fuese fi
fuesen fi
fuga fugă
fugaz fugaz
fui am fostă
fuimos am fostă
fuiste ai fostă
fujimori fujimori
fumar a fuma
función funcție
funciona funcționează
funcional funcțional
funcionales funcțional
funcionamiento funcționare
funcionan funcționează
funcionar să funcționeze
funcionario funcționar
funcionarios funcționari
funciones funcționezi
funda fundează
fundación fundație
fundada întemeiată
fundado întemeiat
fundador fondator
fundamental fundamental
fundamentales fundamental
fundamentalmente fundamentalmente
fundamento fundamentar
fundamentos fundamente
fundó a fundate
furia furie
fusión fuziune
fútbol fotbal
futbolista fotbalist
futbolistas fotbaliste
futura viitoare
futuras viitoare
futuro viitor
futuros viitori
g g
gabinete cabinet
gabriel gabriel
gafas ochelari
gal gal
gala gală
galán galán
galaxias galaxii
galería galerie
galerías galerii
galicia galicia
galileo galileo
gallega galiciană
gallego galician
gallegos galicieni
gallina găină
gallo cocoș
gama gamă
gana câștigă
ganaba a câștigată
ganadería ganadería
ganaderos ganadero
ganado turmă
ganador ganador
ganadores câștigători
ganan câștigă
ganancia câștig
ganancias câștiguri
ganando câștigând
ganar a câștiga
ganaron au câștigate
ganas pofte
ganó a câștigate
garantía garanție
garantías garanții
garantiza garantează
garantizar să garanteze
garcía garcía
garganta beregată
garzón garzón
gas gaz
gases gaze
gasolina benzină
gasto cheltuiesc
gastos cheltuieli
gato pisoi
gatos pisoi
gen genă
genera generează
generación generație
generaciones generații
generado genera
general general
generales generali
generalitat generalitat
generalizada generalizată
generalizado generalizat
generalmente în genere
generan generează
generar să genereze
generó a generat
género gen
géneros genuri
generosa generoasă
generosidad generozitate
generoso generos
genes gene
génesis geneze
genética genetică
genético genetic
genial genial
genio geniu
gente lume
gentes lumi
geografía geografie
geográfica geografică
geográfico geografic
geometría geometrie
george george
gerardo gerardo
gerente manageră
germán germán
gestación gestație
gestión gestiune
gestiones gestionezi
gesto gest
gestos gesturi
gibraltar gibraltar
gigante gigantic
gigantes giganți
gigantesco uriaș
gijón gijón
gil gil
gimnasia gimnastică
ginebra gin
giovanni giovanni
gira virează
girar să vireze
giro virare
global global
globales global
globalización globalizare
globo glob
gloria glorie
glucosa glucoză
gobernación guvernație
gobernador guvernator
gobernadores guvernatori
gobernante gobernante
gobernantes gobernante
gobernar a guverna
gobierno guvernez
gobiernos guverne
gol gol
goles goluri
golf golf
golfo golf
golpe lovitură
golpes lovituri
goma gumă
gómez gómez
gonzález gonzález
gonzalo gonzalo
gorbachov gorbachov
gorda grasă
gordo gras
gota picătură
gotas picături
goya goya
goza gozar
gozar să gozar
grabación grabación
grabado grava
grabados grava
grabar a grava
gracia grație
gracias mulțumesc
grado grad
grados grade
gradual gradual
gráfica grafică
gráfico gráfico
gráficos grafici
gramos grame
gran gran
granada grenadă
grand grand
grande mare
grandes grande
grandeza măreție
granja fermă
grano bob
granos boabe
grasa grăsime
grasas grăsimi
grasos grasos
gratis gratis
gratuita gratuită
grave grav
gravedad gravitate
gravemente gravemente
graves grav
grecia grecia
gregorio gregorio
gremio breaslă
griega grecească
griego grecească
griegos greci
gris gris
grises gris
grita țipă
gritaba a țipați
gritando țipând
gritar a țipa
grito strigăt
gritó a țipat
gritos strigăte
gruesa groasă
grueso gros
grupo grup
grupos grupuri
guadalajara guadalajara
guadalupe guadalupe
guantes mănuși
guapa arătoasă
guapo arătos
guarda păstrează
guardaba a păstrate
guardan păstrează
guardar să păstreze
guardia gardă
guardias gărzi
guatemala guatemala
guayaquil guayaquil
gubernamental guvernamental
gubernamentales guvernamental
guerra război
guerras războaie
guerrero guerrero
guerrilla guerrilla
guerrillero guerrillero
guerrilleros guerrillero
guevara guevara
guía ghidează
guías guías
guillermo guillermo
guión guión
guitarra chitară
gusta place
gustaba a plăcută
gustado plăcut
gustan plac
gustaría ar plăcea
gustavo gustavo
gusto gust
gustó a plăcut
gustos gusturi
gutiérrez gutiérrez
guzmán guzmán
h h
ha avea
habana habana
habéis avea
haber să avea
haberle a îl avea
haberlo a-i avea
haberse a se avea
había a avea
habíamos am avea
habían au avea
habías avea
habido avea
habiendo avea
habilidad abilitate
habilidades abilități
habitación cameră
habitaciones camere
habitantes locuitoare
hábitat habitat
hábito obicei
hábitos obiceiuri
habitual habitual
habituales obișnuit
habitualmente în mod obișnuit
habla vorbire
hablaba a vorbită
hablaban au vorbită
hablado vorbit
hablamos vorbim
hablan vorbesc
hablando vorbind
hablar a vorbi
hablaron au vorbit
hable vorbească
hablé am vorbit
hablo vorbesc
habló a vorbit
habrá va avea
habrán vor avea
habría ar avea
habrían ar avea
hace face
hacemos facem
hacen fac
hacer să facă
hacerla a-i face
hacerle a îl face
hacerlo a-i face
hacerme a-mi face
hacernos a ne face
hacerse a se face
haces faci
hacia spre
hacía a făcut
hacían au făcut
hacienda gospodărie
haciendo făcând
haciéndose face
haga facă
hagan facă
hagas faci
hago fac
haití haití
hall hall
halla află
hallaba a aflată
hallado aflat
hallan află
hallar să afle
hallazgo găsire
hallazgos găsiri
hambre foame
han avea
hans hans
hará va face
harán vor face
haré voi face
haremos vom face
haría ar face
harían ar face
harina făină
harto sătul
has avea
hasta până
hay hay
haya fag
hayan avea
haz
hb hb
he avea
hecha făcută
hechas făcute
hecho fapt
hechos fapte
hectáreas hectare
héctor héctor
hegemonía hegemonie
helado îngheța
helicóptero elicopter
helicópteros elicoptere
helms helms
hembra femelă
hembras femele
hemisferio emisferă
hemos avea
henry henry
herald herald
heredero moștenitor
herencia moștenire
herida răni
heridas răni
herido răni
heridos răniți
hermana înfrățește
hermanas surori
hermano înfrățesc
hermanos frați
hermosa frumoasă
hermosas frumoase
hermoso frumos
hernán hernán
hernández hernández
hernando hernando
héroe erou
héroes eroi
heroína eroină
herramienta unealtă
herramientas unealtă
herrera herrero
herrero herrero
hervir hervir
hice am făcut
hiciera face
hicieran face
hicieron au făcut
hicimos am făcut
hidalgo hidalgo
hidrógeno hidrogen
hielo îngheț
hierba iarbă
hierbas ierburi
hierro fier
hígado ficat
higiene igienă
hija fiică
hijas fiice
hijo fiu
hijos fii
hilo fir
hilos fire
himno imn
hincapié hincapié
hipertensión hipertensiune
hipótesis ipoteză
hispano hispano
historia istorie
historiador historiador
historiadores historiador
historias istorii
histórica istorică
históricamente históricamente
históricas istorice
histórico istoric
históricos istorici
hitler hitler
hizo a făcuți
hogar cămin
hogares cămine
hoja frunză
hojas frunze
hola salut
holanda holanda
holandés olandez
hollywood hollywood
hombre bărbat
hombres bărbați
hombro umăr
hombros umeri
homenaje omagiu
homicidio omicidiu
homo homo
homosexuales homosexual
honda adâncă
hondo adânc
honduras adâncimi
honestidad onestitate
hong hong
hongos fungi
honor onoare
hora oră
horacio horacio
horario orar
horarios horario
horas ore
horizontal orizontală
horizonte orizont
hormonas hormoni
horno cuptor
hornos cuptoare
horrible oribil
horror oroare
hortalizas hortaliza
hortensia hortensie
hospital spital
hospitales spitale
hostil ostil
hotel hotel
hoteles hoteluri
hoy azi
hubiera avea
hubieran avea
hubiese avea
hubiesen avea
hubo a avea
hueco gol
huele miroase
huelga grevă
huelgas greve
huella urmă
huellas urme
huerta livadă
hueso os
huesos oase
huevo ou
huevos ouă
hugo hugo
huida fugită
huir a fugi
humana umană
humanas umane
humanidad umanitate
humano uman
humanos umani
humberto humberto
húmeda umedă
humedad umiditate
húmedo umed
humildad umilință
humilde umil
humo fum
humor umor
hungría hungría
huracán uragan
i i
iba a mers
íbamos am mers
iban au mers
ibáñez ibáñez
ibarra ibarra
iberia iberia
ibérica iberică
iberoamérica iberoamérica
ida merge
idea idee
ideal ideal
ideales ideal
ideas idei
idéntica identică
idéntico identic
identidad identitate
identifica identifică
identificación identificare
identificado identifica
identificados identifica
identificar a identifica
ideología ideologie
ideologías ideologii
ideológica ideologică
ideológicas ideologice
ideológico ideologic
idioma idiom
idiomas idiom
idiota idiot
ido merge
iglesia biserică
iglesias biserici
ignacio ignacio
ignora ignoră
ignorancia ignoranță
ignorar a ignora
igual egal
igualdad egalitate
iguales egal
igualmente așijderea
ii ii
iii iii
ilegal ilegal
ilegales ilegal
iluminación iluminare
iluminado ilumina
ilusión iluzie
ilusiones ilusionar
ilustración ilustrație
ilustre ilustră
imagen imagine
imágenes imagini
imagina imaginează
imaginaba a imaginate
imaginación imaginație
imaginar a imagina
imaginario imaginar
imagino imaginez
impaciencia nerăbdare
impacto impactar
impecable impecabilă
impedía a împiedicată
impedir să împiedice
imperial imperial
imperio imperiu
impide împiedică
impiden împiedică
impidió a împiedicat
implacable implacabil
implantación implantare
implica implică
implicaciones implicații
implicados implica
impone impune
imponer să impună
imponerse a se impune
importa importă
importaba a importate
importación import
importaciones importuri
importancia importanță
importante important
importantes important
importar a importa
importe importe
imposibilidad imposibilitate
imposible imposibil
imposibles imposibil
imposición impunere
impotencia impotență
imprenta tipar
imprescindible imprescindible
impresión impresie
impresionante impresionant
impresiones impresii
impuesta impune
impuesto impozit
impuestos impune
impulsar a impulsa
impulso impulsez
impulsos impulsuri
impunidad impunidad
impuso a impusă
in in
inauguración inaugurare
inauguró a inaugurată
incapaces incapabil
incapacidad incapacitate
incapaz incapabil
incendio incendiez
incendios incendii
incertidumbre incertitudine
incidencia incidență
incidente incident
incidentes incidente
incipiente incipiente
inclinación înclinație
incluía a inclusă
incluida inclusă
incluidas incluse
incluido inclus
incluidos incluși
incluir a include
inclusión includere
inclusive inclusiv
incluso chiar și
incluye include
incluyen includ
incluyendo incluzând
incluyó a inclusă
incómodo incomod
inconsciente inconștient
inconveniente inconvenient
inconvenientes inconveniente
incorpora încorporează
incorporación încorporare
incorporado încorpora
incorporar a încorpora
incorporarse a se încorpora
incorporó a încorporată
increíble incredibil
incrementa incrementează
incrementar să incrementeze
incremento incrementez
incumplimiento nerespectare
indemnización indemnizație
independencia independență
independiente independent
independientemente independientemente
independientes independent
india indio
indias indience
indica indică
indicación indicație
indicaciones indicații
indicado indica
indicador indicador
indicadores indicatoare
indican indică
indicando indicând
indicar a indica
indicaron au indicate
índice indice
índices indici
indicios indicii
indicó a indicate
indiferencia indiferență
indiferente indiferent
indígena indigen
indígenas indígena
indignación indignare
indio indio
indios indio
indirecta indirectă
indirectamente indirectamente
indiscutible indiscutabilă
indispensable indispensabil
individual individual
individuales individual
individuo individ
individuos indivizi
índole natură
indudable neîndoioasă
indudablemente negreșit
industria industrie
industrial industrială
industriales industriale
industrialización industrializare
industrias industrii
inercia inerție
inés inés
inesperada neașteptată
inesperado neașteptat
inestabilidad instabilitate
inevitable inevitabil
inevitablemente inevitablemente
infancia copilărie
infantil infantil
infantiles infantil
infarto infarct
infección infecție
infecciones infecții
inferior inferior
inferiores inferior
infierno infern
infinita infinită
infinito infinit
inflación inflație
influencia influență
influencias influențe
influir a influența
influye influențează
influyen influențează
informa informează
información informație
informaciones informații
informado informa
informal informală
informar a informa
informaron au informate
informática informatică
informativa informativă
informativo informativ
informativos informativi
informe informeze
informes rapoarte
informó a informate
infraestructura infrastructură
infraestructuras infrastructuri
ing ing
ingeniería inginerie
ingeniero inginer
ingenieros ingineri
ingenio iscusință
ingesta ingesta
ingestión ingestión
inglaterra inglaterra
inglés englez
inglesa engleză
ingleses engleze
ingredientes ingrediente
ingresar a ingresar
ingreso venit
ingresó a ingresar
ingresos venituri
inicia inițiază
iniciación inițiere
iniciada iniția
iniciado iniția
inicial inițial
iniciales inițial
inicialmente inicialmente
inician inițiază
iniciar să inițieze
iniciará va iniția
iniciaron au inițiate
iniciarse să se inițieze
iniciativa inițiativă
iniciativas inițiative
inicio inițiez
inició a inițiate
inicios început
injusticia nedreptate
injusto injust
inmediaciones inmediaciones
inmediata imediată
inmediatamente inmediatamente
inmediato imediat
inmediatos imediați
inmensa imensă
inmenso imens
inmigración imigrare
inmigrantes imigrant
inminente iminent
inmóvil imobil
inmueble inmueble
innovación inovație
innovaciones inovații
innumerables inumerabil
inocencia inocență
inocente inocent
inocentes inocent
inolvidable inolvidable
inquietante neliniștitoare
inquieto neliniștit
inquietud îngrijorare
inquietudes îngrijorări
inscripción inscripție
insectos insecte
inseguridad nesiguranță
inserción inserare
insiste insistă
insistencia insistență
insistió a insistată
insistir să insiste
insólito insolită
insomnio insomnie
insoportable insuportabil
inspección inspecție
inspector inspector
inspectores inspectori
inspiración inspirație
inspirado inspira
instalación instalație
instalaciones instalații
instalada instala
instalado instala
instalar a instala
instaló a instalate
instancia instanță
instancias instanțe
instante clipă
instantes clipe
instinto instinct
institución instituție
institucional instituțională
institucionales instituționale
instituciones instituții
instituto institut
institutos institute
instrucción instrucție
instrucciones instrucții
instrumental instrumentală
instrumento instrument
instrumentos instrumente
insuficiencia insuficiență
insuficiente insuficient
insulina insulina
insultos insulte
integra integrează
integración integrare
integrada integrată
integrado integrat
integrados integrați
integral integral
integran integrează
integrante integrante
integrantes integranți
integrar a integra
integridad integritate
intelectual intelectuală
intelectuales intelectuale
inteligencia inteligență
inteligente inteligent
inteligentes inteligent
intención intenție
intenciones intenții
intensa intensă
intensamente intensamente
intensidad intensitate
intenso intens
intensos intenși
intenta încearcă
intentaba a încercată
intentado încercat
intentan încearcă
intentando încercând
intentar a încerca
intentaron au încercat
intento încercare
intentó a încercată
intentos încercări
interacción interacțiune
intercambio interschimb
intercambios interschimburi
interés interes
interesa interesează
interesaba a interesat
interesada interesată
interesado interesat
interesados interesați
interesan interesează
interesante interesant
interesantes interesante
intereses interese
interior interior
interiores interior
interlocutor interlocutor
intermedio intermedio
interminable interminabil
interna internă
internacional internațională
internacionales internaționale
internas interne
internet internet
interno intern
internos interni
interpreta interpretează
interpretación interpretare
interpretaciones interpretări
interpretado interpreta
interpretar a interpreta
intérprete interpretă
intérpretes interprete
interrogantes nedumeriri
interrumpe întrerupe
interrumpió a întrerupte
intervalo interval
intervalos intervale
intervención intervenție
intervenciones intervenții
intervenir a interveni
interviene intervine
intervienen intervin
intervino a intervenite
intestino intestin
íntima intimă
íntimamente íntimamente
intimidad intimitate
íntimo intim
introducción introducere
introduce introduce
introducido introdus
introducir a introduce
introdujo a introdus
intuición intuiție
inútil inutil
inútiles inutil
invasión invazie
invención invenție
inventado inventa
inventar a inventa
invento invenție
inversa inversă
inversión investiție
inversiones investiții
inversionistas investiționale
inversores investitori
invertido investi
invertir a investi
investiga investighează
investigación investigație
investigaciones investigații
investigador investigator
investigadores investigatori
investigar a investiga
invierno iarnă
invisible invizibil
invita invită
invitación invitație
invitado invita
invitados invitați
invitó a invitați
involucrados involucrar
inyección injecție
ir a merge
ira mânie
irá va merge
irak irak
irán vor merge
iraquí irakiancă
irene irene
iría ar merge
iris iriși
irlanda irlanda
irme a-mi merge
ironía ironie
irregular iregular
irregulares iregular
irregularidades iregularități
irreversible ireversibilă
irse a se merge
isabel isabel
isidro isidro
isla insulă
islas insule
israel israel
israelí israeliană
israelíes israeliene
italia italia
italiana italiană
italiano italian
italianos italieni
itinerario itinerar
iu iu
iv iv
iva iva
iván iván
ix ix
izquierda stâng
izquierdas stângi
izquierdo stâng
j j
ja ja
jabón săpun
jacinto zambilă
jackson jackson
jacques jacques
jaime jaime
jamás nicicând
james james
jamón jambon
janeiro janeiro
japón japón
japonés japonez
japonesa japonez
japoneses japonez
jardín grădină
jardines grădini
jaula cușcă
javier javier
jazz jazz
jean jean
jefatura șefie
jefe șef
jefes șefi
jerarquía ierarhie
jerez jerez
jerusalén jerusalén
jesús jesús
jiménez jiménez
jinete călăreț
joan joan
joaquín joaquín
joe joe
john john
johnny johnny
johnson johnson
jones jones
jordi jordi
jorge jorge
jornada zi
jornadas zile
josé josé
jose jose
josefina josefina
josep josep
joseph joseph
joven tânără
jóvenes tinere
joyas bijuterii
juan juan
juana juana
juanito juanito
juárez juárez
jubilación pensionare
jubilados pensiona
júbilo jubilare
judicial judiciar
judiciales judiciar
judío evreu
judíos evreiesc
jueces judecători
juega joacă
juegan jacă
juego joc
juegos jocuri
jueves joi
juez judecătoare
jugaba a jucată
jugada jugada
jugado juca
jugador jucător
jugadores jucători
jugando jucând
jugar a juca
jugará va juca
jugo jugo
jugó a jucat
juguetes jucării
juicio judecată
juicios judecăți
julia julia
julián julián
julio iulie
junio iunie
junta junto
juntas junte
junto junto
juntos junto
jurado juriu
jurídica juridică
jurídicas juridice
jurídico juridic
jurídicos juridici
jurisdicción jurisdicție
juro jur
justa justă
justamente justamente
justicia justiție
justifica justifică
justificación justificare
justificar a justifica
justo chiar
juvenil juvenil
juveniles juvenil
juventud tinerețe
juzgado judecat
juzgados judecați
juzgar a judeca
k k
kant kant
kennedy kennedy
kg kg
kilo chil
kilómetro kilometru
kilómetros kilometri
kilos chile
km km
kohl kohl
kong kong
l l
la cea
laberinto labirint
labios buze
labor labor
laboral lucrătoare
laborales lucrătoare
laboratorio laborator
laboratorios laboratoare
labores labor
lado latură
lados laturi
ladrillos cărămizi
ladrón hoț
ladrones hoți
lago lac
lagos lacuri
lágrimas lacrimi
laguna lagună
lagunas lagune
lamentable lamentabil
lamentablemente lamentablemente
lamento regret
lámina lamină
láminas lamine
lámpara lampă
lana lână
lanza lansează
lanzado lansa
lanzamiento lansare
lanzar a lansa
lanzó a lansată
lápiz creion
lapso răstimp
larga largo
largamente îndelung
largas largo
largo marș
largos largo
las cele
lástima milă
lata bată
lateral lateral
laterales laterali
latín latín
latina latină
latino latin
latinoamérica latinoamérica
latinoamericana latinoamericano
latinoamericano latinoamericano
latinoamericanos latinoamericano
laura laura
laurel laurel
lavado spăla
lavar a spăla
lázaro lázaro
lazos funde
le îl
leal loială
lealtad loialitate
lección lecție
lecciones lecții
leche lapte
lecho iatac
lector lector
lectores lectori
lectura lectură
lecturas lecturi
lee citește
leer să citească
legado legado
legal legal
legales legal
legalidad legalitate
legalmente legalmente
legislación legislație
legislador legiuitor
legisladores legiuitori
legislativa legislativă
legislativas legislative
legislativo legislativ
legislatura legislatură
legitimidad legitimitate
legítimo legitim
leí am citită
leía a citită
leído citit
lejana îndepărtată
lejano îndepărtat
lejanos îndepărtați
lejos departe
lema lemă
leña leña
lengua limbă
lenguaje limbaj
lenguas limbi
lenta lentă
lentamente lent
lentes lentile
lentitud lentoare
lento lent
leo citesc
león leu
leonardo leonardo
leones lei
leonor leonor
leopoldo leopoldo
les îi
lesión leziune
lesiones lesionar
letra literă
letras litere
levanta scoală
levantaba a sculate
levantado scula
levantamiento ridicare
levantar a scula
levantarse a se scula
levante răsărit
levantó a sculat
leve leve
levemente levemente
leves leve
ley lege
leyenda legendă
leyendo citind
leyes legi
leyó a citite
liaño liaño
líbano líbano
liberación eliberare
liberado elibera
liberal liberal
liberales liberal
liberalismo liberalism
liberalización liberalizare
liberar a elibera
libertad libertate
libertades libertăți
libra scutește
libras lire
libre liberă
libremente libremente
librería librărie
libres libere
libro scutesc
libros cărți
licencia licenciar
licenciado licențiat
licencias licenciar
licitación licitación
líder lider
liderazgo conducere
líderes lideri
lidia lidia
lienzo lienzo
liga flirta
ligada flirta
ligado flirta
ligas ligi
ligera lejeră
ligeramente ligeramente
ligero lejer
lima lima
limita limitează
limitación limitare
limitaciones limitări
limitada limitată
limitado limita
limitar a limita
límite limită
límites limite
limitó a limitate
limón lămâie
limpia curăță
limpiar să curețe
limpias curate
limpieza curățenie
limpio curat
linares linares
linda învecinează
lindo frumușel
línea linie
lineal liniară
líneas linii
lingüística lingvistică
lío zăpăcesc
liquidación lichidare
líquido lichid
líquidos lichizi
lírica lirică
lisa linsă
lisboa lisboa
lista deșteaptă
listas deștepte
listo deștept
literalmente literalmente
literaria literar
literarias literar
literario literar
literarios literar
literatura literatură
litoral litoral
litro litru
litros litri
llama sună
llamaba a sunați
llamaban au sunați
llamada sunată
llamadas sunate
llamado sunat
llamados suna
llamamiento apel
llamamos sunăm
llaman sună
llamando sunând
llamar a suna
llamaron au sunat
llamarse să se sune
llamas flăcări
llame sune
llamo sun
llamó a sunate
llano plat
llanto plânset
llave cheie
llaves chei
llega ajunge
llegaba a ajunse
llegaban au ajunse
llegada sosire
llegado ajunge
llegados ajunge
llegamos ajungem
llegan ajung
llegando ajungând
llegar a ajunge
llegará va ajunge
llegara ajunge
llegaría ar ajunge
llegaron au ajunsă
llegó a ajunsă
llegue ajungă
llegué am ajunsă
lleguen ajungă
lleida lleida
llena umple
llenar să umple
llenas pline
lleno plin
llenó a umplut
llenos plini
lleva duce
llevaba a duși
llevaban au duși
llevada dusă
llevado dus
llevamos ducem
llevan duc
llevando ducând
llevar a duce
llevara duce
llevará va duce
llevaría ar duce
llevarlo să-l ducă
llevaron au dus
llevarse să se ducă
lleve ducă
llevó a dus
llevo duc
llora plângi
llorando plângând
llorar a plânge
lluvia ploaie
lluvias ploi
lo îl
lobo lup
loca nebună
local local
locales local
localidad localitate
localidades localități
localización localizare
localizar a localiza
loco nebun
locos nebuni
locura nebunie
lógica logică
lógicamente lógicamente
lógico logic
logra reușește
lograba a reușit
logrado reușit
logran reușesc
lograr să reușească
lograron au reușit
logro reușită
logró a reușită
logros reușite
lola lola
lomo cotlet
londres londres
longitud longitudine
lope lope
lópez lópez
lorca lorca
lord lord
lorenzo lorenzo
los cei
louis louis
lozano chipeș
lucas lucas
luces lumini
lucha luptă
luchando luptând
luchar a lupta
luchas lupte
lucía a lucite
luciano luciano
lucidez luciditate
lucio știucă
luego apoi
lugar loc
lugares locuri
luis luis
luisa luisa
lujo lux
luminoso luminos
luna lună
lunar lunar
lunes luni
luxemburgo luxemburgo
luz lumină