Kirguís

Libros

Español Kirguís
Español Kirguís
árbol жыгач
árbol бак
árbol дарак
bosque токой
desierto чөл
este чығыш
este күн чығыш
isla арал
lago көл
montaña тоо
monte тоо
norte түндүк
oeste күн батыш
oeste батыш
sur түштүк